Društvo

Donete nove odluke, vraćaju se naknade za prvo i drugo dete!

Juče je gradonačelnik grada Zaječara Boško Ničić u svojstvu predsednika Gradskog veća, u konsultaciji sa šefovima svih odborničkih grupa u Skupštini grada, i u prisustvu predsednika gradske Skupštine, a zbog grubih grešaka nadležnog Odeljenja Gradske uprave (Odeljenja za društvene delatnosti) i referenta koji je pripremao predlog izmena akata vezanih za dodatnu zaštitu porodilja na teritoriji grada Zaječara, dogovorio pripremu hitne (redovne) sednice Skupštine grada kako bi se nedostaci otklonili i pokazalo da grad Zaječar, kao i mnogih godina u prošlosti, ima itekako i razumevanja i vodi brigu o porodiljama.

Po ovom pitanju grad Zaječar je do 2013.godine prednjačio u Republici Srbiji i to će raditi i nadalje. Na sastanku je postignut i visok stepen saglasnosti da je mera, koja je postojala do 2013.godine, a koja je podrazumevala dvanaestomesečno davanje nezaposlenim porodiljama, bila odlična i da istu, čim se sagleda finansijska strana iste, i steknu mogućnosti, a najkasnije u budžetu za 2023.godinu, vrati kao podsticajna mera.

Takođe je sagledano i davanje za vantelesnu oplodnju od strane grada (koje nije pokriveno merama države Srbije), te izdvajanja od 36.000- po osobi za vakcine protiv HPV (novouvedena mera) i druge mere koje treba da doprinesu poboljšanju ukupne demografske i populacione slike na teritoriji našeg grada.

Jučerašnji sastanak je protekao u izuzetno korektnoj atmosferi, uz uvažavanje i prihvatanje svih predloga i stavova prisutnih šefova odborničkih grupa, kako vlasti, tako i opozicije u gradskom parlamentu.

To pokazuje da je relevantnim političkim činiocima u gradu (prisustvovali su predstavnici 44 od 50 odbornika u gradskoj Skupštini) interes građana, po važnim životnim pitanjima, iznad političkih interesa i jeftinog političarenja.

-Dijalog relevantnih političkih činilaca, u današnjim uslovima življenja, je jedini način da doprinesemo da naš grad i građani bolje žive. Politikantsvo koje su pojedinci, iz minornih političkih grupacija, na osnovu glasina sa ovog sastanka plasirali u svojim medijima i na portalima, sigurno neće doprineti značaju i njihovoj političkoj snazi koliko se god oni trudili da pokažu da su zaslužni za promenu Odluke o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji našeg grada, izjavio je gradonačelnik Boško Ničić.

Na upravo završenoj sednici Gradskog veća grada Zaječara većnici su jednoglasno usvojili poništenje prethodno donesene odluke, koja je imala i pravni vakum od 23 dana što je nedopustivo, i usvojili predlog nove Odluke, koju će Skupština grada Zaječara razmatrati na sednici zakazanoj za 09.12.2021.godine.

Novom odlukom, za koju se očekuje velika podrška odbornika, predviđa se davanje grada od 30.000 din. za prvo, 50.000 din. za drugo i 100.000 din. za treće i svako naredno novorođenče, kao i skraćenje vremena prebivališta porodilje na teritoriji grada Zaječara sa 3 godine na 6 meseci.

Na današnjoj, 21. sednici Gradskog veća u Zaječaru usvojeni su i zapisnici sa 18., 19. i 20. sednice Gradskog veća, Nacrt Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Zaječara, Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Zaječara, Nacrt Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite životne sredine na teritoriji grada Zaječara za period od 2022. do 2030. godine, kao i Nacrt Odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara.

Većnici su dali zeleno svetlo i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove „Zaječar“ Zaječar, na Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju organizacionih jedinica Apotekarske ustanove „Zaječar“ Zaječar, kao i usaglašavanju sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja, na Odluku o radnom vremenu organizacionih jednica Apotekarske ustanove „Zaječar“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća“ZAJEČAR“ Zaječar za 2022. godinu, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalno-stambenog preduzeća“Zaječar“ Zaječar za 2020. godinu.

Gradski većnici su usvojili i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti JKP „Higijena Zaječar“ Zaječar na cene grobljanskih usluga, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2022. godinu, Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ljuba Nešić“ u Zaječaru i Predlog Rešenja o odobravanju sredstava iz Godišnjeg Programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2021. godini.

izvor: zajecar.info

Dodaj komentar