Društvo

Donet Zaključak o ograničavanju radnog vremena u Zaječaru

gradska uprava

Svi ugostiteljski objekti na teritoriji Srbije u subotu i nedelju radiće od 6 do 14 časova, nezavisno od toga da li imaju ili nemaju baštu. Nakon toga, dozvoljena je samo dostava tako da nakon 14 časova nije moguće vršiti ni „šaltersku uslugu“ u kafićima i restoranima. Zaključak o ograničavanju radnog vremena doneo je i Štab za vanredne situacije Grada Zaječara.

Na osnovu člana 41. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 84/18) i člana 6. Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara“, br. 70/20), Štab za vanredne situacije grada Zaječara je na sednici održanoj 26.02.2021. godine, doneo

ZAКLJUČAК

o ograničavanju radnog vremena

​I Dana 27.02.2021. i 28.02.2021. godine OGRANIČAVA SE radno vreme objekata u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta), pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva (restorani, kafići, barovi i sl.), pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.), priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, kockarnice i sl.), dečije igraonice kao i delatnosti u oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajni neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i slično)tako da ti objekti mogu raditi od 06.00 do 14.00 časova.

​Sportski objekti koji imaju unapred zakazana takmičenja biće dostupni isključivo za te namene i posle 14 časova, prenosi zajecar.info.

​Hoteli i drugi kategorizovani smeštaji mogu vršiti uslužne delatnosti do 14 časova, a posle 14 do 22 časa samo osobama koje imaju uplaćen smeštaj u hotelu ili drugom kategorizovanom smeštaju.

​Prodavnice brze hrane mogu vršiti samo dostavu hrane posle 14 časova (bez šalterskog rada).

​Ograničenje iz stava 1. ovog Zaključka se ne odnosi na radno vreme:

– apoteka, laboratorija, stomatoloških i veterinarskih ambulanti i benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenom u stavu 1. ovog Zaključka

– trgovinske i druge radnje, pekare i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda mogu da rade do 21.00 čas

– objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički, frizerski i saloni lepote) mogu da rade od 06.00 do 20.00 časova.

​U ugostiteljskim objektima (restorani, kafići, barovi i sl.) nije dozvoljeno puštanje muzike niti izvođenje bilo kakvog muzičkog sadržaja.

​Dostava hrane je moguća preko vikenda od 00.00 do 24 časa.

​II Ovaj zaključak stupa na snagu odmah po donošenju.

​III Za vreme važenja ovog Zaključka ne primenjuju se odredbe Naredbe Štaba za vanredne situacije grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara“, br. 63/20) koja propisuje ograničenje radnog vremena objektima iz stava I ovog Zaključka na drugačiji način.

U Zaječaru, 26.02.2021. godine

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA

Izvor: zajecar.info

Dodaj komentar