Društvo Izdvajamo

Đuričković: SNS i nestranački SNS glasali da se nastavi sa radom na kamenolomu u Malom Izvoru

Odbornici Dejan Krstić i Uglješa Đuričković podneli su predlog da se dnevni red 9. sednice Skupštine grada Zaječara dopuni tačkom „Pretres predloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi plana detaljne regulacije za zonu eksploatacije „Vlaška“ KO Mali Izvor. Kako je Đuričković naveo, ovo govori da su oni za izgradnju kamenoloma, iako su meštani Malog Izvora na dva održana protesta jasno naveli da ne žele kamenolom u blizini svog sela.

Đuričković je objasnio da se parcela na kojoj bi se eventualno eksploatisale mineralne sredine u neposrednoj blizini parka prirode „Stara planina“ koji predstavlja zaštićenu zonu.

„Ovim planom je obuhvaćena vredna priroda atara sela Mali Izvor, ali će opasnosti biti izloženi i atari mnogih drugih sela. Izgradnja kamenoloma na ovom prostoru bi samo onemogućila dalji razvoj celog kraja, ali bi ugrozila i opstanak samog sela. S obzirom na to da je eksploatacija i prerada kamena planirana na površini od čak 29 hektara, život meštana Malog Izvora bio bi ugrožen velikom količinom prašine i mikroprašine koja nastaje usled usitnjavanja stena i kamena koji bi se u kamenolomu prerađvao, pri čemu bi došlo i do zagađenja vazduha, useva, okolne prirode. Usled detonacija dolazilo bi do jakih potresa koji bi ugrozili stambene objekte koji su građeni bez armature, jer nikada nisu mogli da pretpostave da će u ataru sela biti građen kamenolom. Pored toga došlo bi i do presušivanja bunara zbog detonacija, kao i neminovno velike buke. Važan, ako ne i presudan razlog zbog čega bi ova odluka morala biti stavljena van snage, je to što predstavnici vlasti nisu konsultovali meštane sela i pitali ih da li oni žele da kamenolom bude izgrađen u blizini njihovog sela, a više od 200 stanovnika sela svojim potpisima jasno su stavili do znanja da su protiv ovog projekta. Oni su i Gradskoj upravi podneli zahtev da se sa svim radnjama u ovom pravcu stane i zbog toga smo i mi predložili ovu odluku, te se nadam da će odbornici glasati da se ovaj predlog uvrsti u dnevni red, a zatim da izglasamo i ukidanje ove odluke“, rekao je Đuričković na sednici skupštine.

Predsednik gradske Skupštine rekao je da je ceo projekat u početnoj fazi i da Đuričković opasnosti od izgradnje kamenoloma nije potkrepio mišljenjima stručnjaka.

„Pokušavate da unesete nemir u Malom Izvoru računajući da ćete od toga imati neku političku korist. Park prirode je zaštićena zona, ali nije zaštićena zona u neposrednoj blizini nečega. Po toj logici nigde ništa ne bi moglo da se radi, a takva se klima stvara u Srbiji“, rekao je Zankov.

Odbornik Dejan Krstić rekao upitao je Zankova šta bi se dogodilo da na kilometar od njegove kuće bude planirana izgradnja kamenoloma.

„Govorite ljudima da izgradnja kamenoloma na kilometar od njihovih kuća neće ugroziti njihove živote. Kako biste vi reagovali u takvoj situaciji?“, pitao je Krstić.

Odgovor od presednika gradskog parlamenta nije dobio, a on je predlog stavio na glasanje.

Međutim, za ovaj predlog glasalo je samo 7 odbornika, dok se ostali nisu izjasnili, pa se samim tim nije ni našao na dnevnom redu.

1 komentar

Dodaj komentar