fbpx
Društvo

AKTIVNE MERE ZAPOŠLJAVANJA: KONKURS ZA JAVNE RADOVE ZAVRŠEN, DO 31. JULA JAVNI POZIVI ZA SUBVENCIJE NEZAPOSLENIH LICA

radimagnum.rs

Lokalnim Akcionim planom zapošljavanja Grada Zaječara za 2018. godinu predviđeno je sufinansiranje određenih programa i mera aktivne politike zapošljavanja, i to:

 1.  program javnih radova,
 2. subvencija za samozapošljavanje
 3. i subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima.

Za program javnih radova konkurs zatvoren 30. juna, a u toku je bodovanje podnosioca svih tih zahteva.

Propisano je da u roku od 30 dana mora da se donese odluka.

Za javne radove se angažuju lica iz svih kategorija teže zapošljivih.

Te kategorije su definisane Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja i među njima spadaju:

 • mladi do 30 godina,
 • nezaposlena lica koja su na evidenciji duže od 12 meseci, odnosno 18 meseci
 • nekvalifikovana lica,
 • tehnološki viškovi,
 • korisnici novčane socijalne pomoći,
 • mladi do 30 godina bez roditeljskog staranja,
 • žrtve trgovine ljudima
 • samohrani roditelji,
 • porodice gde oba supružnika ne rade,
 • bivši izvršioci krivičnih dela,
 • roditelji i deca sa smetnjama u razvoju.

Po programu javnih radova lice može da bude angažovano na privremeno povremenim poslovima do četiri meseca, da prima maksimalno 18.000 dinara bez obzira na stepen stručne spreme i do 2.000 dinara nadoknađuju se troškovi prevoza. 

Nakon donošenja odluke radi se predselekcija kandidata i kreće se sa izvođenjem javnih radova.

Konkursom je ovoga puta predviđeno da se otprilike 190 lica uključe u javne radove, istakla je Svetlana Mihajlović, načelnik Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju Filijale Zaječar.


radimagnum.rs

Subvencija za nezaposlena lica

Nezaposlena lica koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Grada Zaječara i prošla su obuku iz preduzetništva mogu da konkurišu za ova bespovratna sredstva.

Subvencije za samozapošljavanje dodeljuju se u jednokratnom iznosu od 180.000, 200.000 i 220.000 dinara.

Najmanja suma je za sva lica, 200.000 za tehnološke viškove i 220.000 je za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Konkurs je otvoren do 31. jula.

Sva dokumentacija i svi zahtevi mogu da se skinu sa sajta www.nsz.com.rs.


Subvencija za nezaposlena lica iz svih kategorija teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima

U tom slučaju poslodavac koji konkuriše može da dobije 150.000 dinara, odnosno 180.000 kada su u pitanju korisnici novčane socijalne pomoći, ukoliko su osobe sa invaliditetom, mladi do 30 godina bez roditeljskog staranja i žrtve porodičnog nasilja.

I ovaj konkurs je otvoren do 31. jula.

Dodaj komentar