fbpx
Politika

7. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA ZAJEČARA zakazana za utorak, 28. novembar

Za utorak 28. novembar zakazana je 7. Sednica Skupštine grada Zaječara.

Odbornici će se izjašnjavati o Predlogu Odluke o četvrtom dopunskom budžetu za 2017.godinu sa izmenom kadrovskog plana za ovu godinu, o naknadama odbornika, članova Gradskog veća i članova radnih tela Skupštine grada i Gradskog veća.

Na dnevnom redu su Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju JKP „Higijena“ Zaječar, o pokretanju stečajnog postupka, o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog stambenog preduzeća „Zaječar“, o poveravanju prava upravljanja, korišćenja i održavanja nepokretnosti u javnoj svojini grada Javnom komunalnom preduzeću „Održavanje“ i njegovom osnivanju kao i prenosu prava korišćenja pokretnih stvari u javnoj svojini grada Zaječara na JKP“Održavanje“.

PREDLOG OPOZICIJE

Odbornici će odlučivati o Predlogu Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodredjeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave grada, o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem „Objedinjena naplata“, o preuzimanju prava i obaveza ovog preduzeća u likvidaciji, o preuzimanju prava i obaveza JKP  Gradsko saobraćajno preduzeće „ Zaječar“ u likvidaciji, Fondacije za podsticaj radjanja dece, DOO „Biznis inkubator centra“,Agencije za ruralni razvoj Grljan.

Na dnevnom redu sednice biće i izmena Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara, Odluka o dopunama o socijalnoj zaštiti gradjana na teritoriji grada, o prihavatanju Preporuke Vlade Republike Srbije. Biće reči i o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKSP“Zaječar“ za prošlu godinu.

Na sednici će biti razrešen i imenovan urednik „Službenog lista grada Zaječara“, biće imenovana Komisija za stipendiranje studenata, biće razrešeni i imenova predsednici i članovi Nadzornih i Školskih odbora nekoliko preduzeća i škola na teritoriji grada.

Na sednici Skupštine razmatraće se Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 1. januara do 30. septembra ove godine, kao i zapisnik budžetske inspekcije o kontroli primene zakona u oblasti materijalno finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja sredstava Pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“, i kod Mesne zajednice Zvezdan za period od 1. januara fo 31. avgusta 2016. godine.

Početak sednice zakazan je za 10 sati.

Dodaj komentar