fbpx
Politika

18. marta – Izbori za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji Zaječara

ilustracija

Predsednik Skupštine grada Zaječara, Stefan Zankov, doneo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Zaječara kojom su raspisani izbori za članove Saveta u svim mesnim zajednicama za 18. mart 2018. godine.

“U skladu sa ovlašćenjem predsednika skupštine grada i Statute grada Zaječara doneo sam upravo odluku o raspisivanju izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Zaječara, ili kako mi drugačije kažemo raspisao sam izbore za Savete svih mesnih zajednica na teritoriji grada.

Ovi izbori će biti održani 18. marta 2018.godine, a izborne radnje po odluci počinju da teku 1.2.2018.

I to je onaj datum koji je bitan za one ljude koji žele da se kandiduju i da počnu sa procedurom koja je neophodna da se obavi kako bi te kandidature bile prihvaćene.

Naravno izbore sprovodi Gradska izborna komisija i birački odbori koje će oni u narednom periodu odrediti”, naglasio je Stefan Zankov.

Predsednik Skupštine grada je pozvao sve građane da izađu na izbore i da izaberu one predstavnike u svojim mesnim zajednicama za koje smatraju da će na najbolji način zastupati njihove interese.


U skladu sa navedenim, Gradska uprava grada Zaječara obaveštava građane da mogu izvršiti uvid u birački spisak za grad Zaječar i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska.

gradska uprava

Birački spisak za grad Zaječar biće izložen u zgradi Skupštine grada Zaječara, ul. Trg oslobođenja br. 1 u kancelariji broj 60 (zgrada u dvorištu).

Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak svakog radnog dana, u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

Posebno se pozivaju lica koja će do 18. marta 2018. godine steći punoletstvo da izvrše uvid u birački spisak i traže upis, uz prilaganje potrebnih dokaza.

Svaki građanin, može podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili je upisan a nema biračko pravo, ili nema biračko pravo na području grada Zaječara, ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Zahtevi za promene u biračkom spisku podnose se Odeljenju za opšte, zajedničke i normativno-pravne poslove Gradske uprave grada Zaječara, nadležnom za vođenje biračkog spiska, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska.

Birački spisak će biti zaključen 2. marta 2018. godine u 24 časa. Do zaključenja biračkog spiska, po zahtevima za donošenje rešenja o promeni u biračkom spisku odlučuje Gradska uprava grada Zaječara.

Dodaj komentar