Društvo

11. novembar državni praznik i neradni dan

FOTO: kurir.rs

Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (dalje: Zakon), propisani su državni praznici koji se praznuju u Republici Srbiji.

Prema Zakonu, jedan od propisanih državnih praznika je Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se praznuje 11. novembra.

Ove godine državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu – 11. novembar pada u ponedeljak i, prema Zakonu, neradan je dan za sve zaposlene u Republici Srbiji.

Prava zaposlenog koji odsustvuje, odnosno radi na dan praznika 11. novembra koji ove godine pada u ponedeljak

Zaposleni ima pravo da odsustvuje na dan praznika za koji je zakonom propisano da se ne radi i za to vreme ostvaruje pravo na naknadu zarade, odnosno ako radi na dan praznika ostvaruje pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika samo za onoliko dana koliko je Zakonom propisano da se taj praznik praznuje.

Raspored dežurstava JKSP Zaječar za Dan primirja

Javno komunalno-stambeno preduzeće „Zaječar“-Zaječar 11. novembra za Dan primirja u Prvom svetskom ratu- za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama.

Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 422-158 ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javno komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ u Zaječaru.

Dodaj komentar