fbpx
Društvo

Za ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ZAJEČARA u 2018. godini opredeljeno 60 MILIONA DINARA: Evo na šta će novac biti utrošen…

reka timok
foto: radiomagnum.rs

Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2018. godinu obuhvata planirani prihod u iznosu od 60.000.000 dinara.

Na današnjem Skupštinskom zasedanju odbornici su dali saglasnost da se pomenuti novac utroši na upravljanje zaštitom životne sredine, praćenje kvaliteta elemenata životne sredine, zaštitu prirode, upravljanje otpadnim vodama, upravljanje komunalnim otpadom i ostalim vrstama otpada.

Samo na zaštitu podzemnih voda od sekundarnog zagađenja u okviru usluge Očuvanja životne sredine u 2018. godini biće utrošeno 6.600.000 dinara.

Za kontrolu površinskih voda na sedam mernih mesta na Crnom i Belom Timoku, Rgotskom i Sovinskom jezeru biće utrošeno milion i po dinara.

reka timok

Za realizaciju projekata odvođenja komunalnih otpadnih voda prema projektnoj dokumentaciji i drugim lokacijama utvrđenim prioritetima biće utrošeno 6.000.000 dinara, a za uspostavljanje funkcionalnosti svih jaruga za odvođenje atmosferskih otpadnih voda na teritoriji grada Zaječara budžetu za 2018. godinu predviđeno je 11 miliona.

foto: radiomagnum.rs

U tekućoj godini za nabavku kontejnera u cilju proširenja obima organizovanog izvođenja komunalnog otpada iz seoskih naselja predviđeno je 3.600.000 dinara, a za nabavku kanti za otpad na javnim površinama milion dinara.

Za uklanjanje i sanaciju divljih deponija prema prioritetima utvrđenim Planom upravljanja otpadom biće utrošeno 2.000.000 dinara, a za nabavku vozila za transport opasnog i drugog otpada iz domaćinstava koji nije moguće odložiti u kontejner za komunalni otpad kao i za transport otpada se divljih deponija i nabavku multifunkcionalne mašine za utovar otpada na teritoriji Zaječara biće utrošeno 20 miliona dinara.

Inače, na teritoriji grada postoje 53 divlje deponije koje je potrebno delimično ili potpuno ukloniti prema prioritetima utvrđenim Planom upravljanja otpadom.

Odbornici su pomenutu odluku o usvajanju izmenjenog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu usvojili većinom glasova.

Dodaj komentar