Politika

Za ponedeljak, 17. decembar zakazana 21. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA ZAJEČARA

U Zaječaru će u ponedeljak 17. decembra biti održana 21. sednica Skupštine grada Zaječara.

Na njoj će odbornici razmatrati:

  • Predlog Odluke o budžetu grada Zaječara za 2019. godinu sa predlogom Kadrovskog plana za narednu godinu,
  • pretres predloga odluke o konverziji potraživanja grada Zaječara u udeo grada Zaječara u kapitalu privrednog društva “Trayal korporacija” a.d. Kruševac,
  • pretres predloga odluke o izmeni i dopuni odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara,
  • pretres predloga odluke o pristupanju izradi plana detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa “Nikoličevo”,
  • kao i pretres predloga odluke o pribavljanju nepokretnosti u ulici Timočke bune br.72 u Zaječaru u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, uz naknadu.

Na dnevnom redu je i predlog odluke o usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine: Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac.

  • Pretres predloga o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom izmedju gradova Zaječara i Bora i opština: Majdanpek, Negotin, Knjaževac, Kladovo i Boljevac.
  • Pretres predloga rešenja o usvajanju programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Zaječara za narednu godinu,
  • kao i pretres predloga rešenja o usvajanju programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Zaječara za 2019. godinu.

Odbornici će razmatrati i predlog rešenja o obrazovanju stručne komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Konačnu reč odbornici će dati i na predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskih odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje “Jelena Majstorović” u Zaječaru, Osnovnih škola “Dositej Obradović” u Vražogrncu i “Vuk Karadžić” u Velikom Izvoru, kao i pretres predloga rešenja o prestanku mandata i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole “Hajduk Veljko” u Zaječaru.

Sednica je zakazana za 10 sati.

Dodaj komentar