Društvo

Saveti poljoprivrednicima: Jesenja zaštita koštičavog voća

Na teritoriji Grada Zaječara zasadi koštičavog voća (višnja, trešnja, šljiva) u zavisnosti od biljne vrste, sortimenta i lokaliteta nalaze se u fenofazi od lišće se počinje obezbojavati do fenofaze
70% lišća zuti i opalo.

Kada u jesen sa stabala opadne 70% lišća proizvođačima se preporučuje da u svojim zasadima koštičavog voća sprovedu hemijske mere zaštite. Ova mera ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala značajnih patogena koštičavog voća i to: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i truleži ploda (Monilina spp), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni) kao i prouzrokovača bakterijskog oboljenja koštičavog voća (Pseudomonas syringae) i dr.

Pre samog tretmana sa stabala treba ukloniti sve osušene grane i grančice kao i mumificirane plodove.

Za ovaj hemijski tretman proizvođačima se preporučuje upotreba jednog od registrovanih preparata na bazi bakra:

-Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

-Cuproxat (a.m. bakar sulfat) u koncetraciji 0,2-0,35% ili

-Fungohem SC (a.m.bakar- hidroksid) u koncetraciji 1-1,5% ili

-Everest (a.m bakar- hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%.

Hemijski tretman treba sprovesti po mirnom vremenu bez vetra uz korišćenje veće količine vode sa ciljem kupanja stabala.

Pripremila: Slavica Dželatović, dipl.inž. zaštite bilja

Dodaj komentar