Društvo Srbija

RZS: Popis stanovništva od 1. do 31. oktobra, preliminarni rezultati do kraja novembra

Foto RZS RS
POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

U popisu stanovništva koji će se u Srbiji obaviti od 1. do 31. oktobra ove godine, biće angažovano oko 20.000 ljudi, od čega 15.000 popisivača i 2.200 instruktora, a preliminarni rezlutati biće poznati do kraja novembra, rečeno je danas na konferenciji za novinare u Republičkom zavodu za statistiku (RZS).

Pomoćnica direktora RZS za Sektor društvenih statistika Snežana Lakčević je rekla da će se ovaj popis razlikovati od prethodnih u tome što će biti korišćeni elektronski upitnici.

Dodala je da je formirano 161 popisna komisija, a da u 74 ima i 88 članova iz redova nacionalnih manjina.

„Metodologija je potpuno usaglašena sa medjunarodnim standardima. Svi podaci iz popisa mogu da se koriste samo u statističke svrhe. Preduzete su mere u cilju zaštite podataka, i (lični podaci) se ne mogu koristiti u druge svrhe“, kazala je Lakčević.

Prema njenim rečima, preliminirani rezultati popisa znaće se 30 dana nakon završetka popisa, odnosno 30. novembra, dok će konačni rezultati biti saopšteni izmedju aprila 2023. i maja 2024. godine.

Lakčević je istakla da „ukupni troškovi popisa iznose oko pet evra po stanovniku“, od čega se deo finansira iz republičkog budžeta a deo su sredstva Evropske komisije, iz pretpristupnih fondova.

Lakčević je istakla da će popisom biti obuhvaćeni i strani državljani koji žive i rade u Srbiji duže od godinu dana, ili nameravaju da ostanu duže od godinu dana, kao i migranti smešteni u prihvatnim centrima.

Ona je rekla da popis treba da da odgovore na pitanja „koliko nas je, ko smo u oblasti starosti i pola i drugih karakteristika našeg stanovništva“, što je „osnova za naučna istraživanja i medjunarodna istraživanja“, ali i da popisni podaci predstavljaju deo izveštaja za nekoliko poglavlja u predpristupnim pregovorima za članstvo u EU.

Lakčević je rekla da će popis obuhvatiti i pitanja važna za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, i smanjenje socijalne isključenosti.

Načelnik Odeljenja za pravne poslove RZS Mladen Veličković je rekao da će 22. jula biti raspisan javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih kandidata za popisivače, koji će biti otvoren do 5. avgusta.

„Biće angažovano 15.000 popisivača a uslov je da su punoletni, da su srpski državljani, da lice nije kažnjavano i da se protiv njega ne vodi krivični ili istražni postupak i da poznaje rad na računaru“, rekao je Veličković.

Dodao je da na konkurs, isključivo preko sajta RZS, mogu da se prijave nezaposlena lica, ali i zaposleni i starosni penzioneri, koji će biti angažovani od 23. septembra do 31. oktobra.

Na konferenciji za novinare je rečeno i da je prvi popis stanovništva u Srbiji izvršen je 1834. godine, izmedju dva svetska rata izvršena su dva popisa stanovništva, dok je posle Drugog svetskog rata prvi popis izvršen 1948. godine, kao „skraćeni popis“ u svrhu obnove infrastrukture i zahteva za nadoknadu štete, a nakon 1961. godine popis se odvija na deset godina.

Izvor: beta

Dodaj komentar