fbpx
BuyBitcoinswithDebitCard
Politika

Rasprava o IV dopunskom budžetu! RISTOVIĆ: Pojedinci iz vlasti zavlače ruku u budžet koji svi punimo! (VIDEO)

Nacrt odluke o četvrtoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2018 godinu usvojen je većinom glasova na današnjem 19. skupštinskom zasedanju održanom u Zaječaru.

Izvestilac po ovoj tački bila je načelnica za budžet i finansije grada Zaječara Valentina Đuričić koja je istakla da je pomenutom odlukom ukupan budžet uvećan za 9.433.100 dinara i obuhvata sledeće izmene:

Morali smo neke poreske prihode da uvećamo za iznose koji se očekuju do kraja godine. Tako da smo u prihodnom delu, za 17,3 miliona dinara uvećali neke poreze, ali smo zato smanjili primanja od prodaje nepokretnosti za 17,3 miliona dinara.

“Izvršili smo preraspodelu u okviru pozicija koje nisu bile planirane ili nisu bile planirane u dovoljnom iznosu, za 40,3 miliona dinara, tačnije za 1,8%. Što se tiče povećanja budžeta, ali kod izvora 07 i izvora 08, došla je do povećanja u iznosu od 9.433.100,00 dinara,  zbog toga što smo uvećali sredstva za dobijene nove projekte”.

“Mi smo dobili od ministartsva jedan projekat „Femino“, koji se odnosi na inovaciju preduzetništva, tačnije na žensko zapošljavanje,  u iznosu od 5.413.900,00 dinara, zatim smo dobili za detaljnu regulaciju Banjsko-turističkog kompleksa Nikoličevo 1,6 miliona dinara. Takođe, 1,3 milona dinara dobićemo za saniranje vlage u Istorijskom Arhivu i dobili smo 705.200 dinara kod Narodnog muzeja za projekat koji je aplicirano kod Ministarstva kulture.  Takođe i Matična biblioteka je dobila 336.000 dinara. Dakle, u tom delu smo uvećali budžet, tako da nam nakon ove četvrte dopune i izmene, sa svim prihodima i primanjima, izdacima i rashodima budžet iznosi 2.661.298.305,00 dinara“.

Pogledajte izlaganje načelnice službe Valentine Đuričić :

U diskusiji o rebalansu budžeta odbornik Nenad Ristović je naglasio da nije domaćinski da se raspravlja o izmenama a da odbornicima nije podnet izveštaj o realizaciji budžeta u prva tri kvartala.

Želim da podsetim građane da je grad Zaječar prošlu kalendarsku godinu preživeo donacijama od oko 500 miliona iz republičkog budžeta. Od toga je 150 miliona prebačeno pre izbora, dakle do aprila 2017. godine a ostatak od 350 miliona dato nam je da grad preživi – istakao je Ristović.

Naš grad je još uvek u stanju bankrota ali i dalje se predlažu nerealni budžeti. Očekujem  do kraja godine verovatno i peti rebalans, gde nas čeka ogroman problem, 270 miliona duga Direkcije za izgradnju koji će grad morati da pokrije.

Od danas mene više ne interesuje ko kakvo političko opredeljenje ima, interesuje me samo ko želi zajedno samnom da sruši pojedince u ovoj vlasti, koji se kriju iza vlasti i zavlače ruku u budžet koji svi građani pune – poručio je Ristović.

Pogledajte izlaganje Nenada Ristovića o IV dopunskom budžetu:

U raspravi o IV dopunskom budžeta učestvovao je i odbornik Miloš Stojadinović koji je istakao da ove godine nema pomoći od republike, a da se gradski čelnici ne ponašaju domaćinski.

Grad mora da odredi prioritete, a to nikako nije nabavka automobila od preko 10 miliona dinara i to na tenderu koji je bio nacrtan samo za jednog proizvođača i to odgovorno tvrdim! istakao je Stojadinović.

Više niko i ne zna koliko je novca potrošeno na cveće a upitao bih i da li je prioritet 3,5 miliona dinara za novogodišnju rasvetu.

Ova vlast se ne odnosi domaćinski ni prema donacijama iz Evropske unije, videli smo u kakvom je stanju i dokle se stiglo sa izgradnjom bungalova na Kraljevici, i podsetio da je i ova kao i prethodna vlast taj projekat svečano otvarala a sada gradonačelnik tvrdi da je projekat katastrofalno urađen!

Pogledajte izlaganje Miloša Stojadinovića o IV dopunskom budžetu:

 

Odbornici vladajuće koalicije nisu učestvovali u raspravi o IV dopunskom budžetu grada Zaječara za 2018. godinu!

2 komentara

Dodaj komentar