Društvo

Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: Front i pozadina

FOTO: zajecaronline.com/dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

Tokom cele svoje istorije, počev od vremena pod Turcima, pa do dan danas, Srbija je stalno ratovala i rvala se sa epidemijama.

Teško je proceniti od čega je narod više stradao – od neprijateljskog oružja ili od podmuklih napada mikroba: kuge, kolere, velikih boginja, tifusa i dizenterije, šarlaha i difterije, gripa i eto, u ovom poslednjem svetskom ratu – od virusa COVID-19. I ratovi i epidemije, uništavali su ekonomiju, stanovništvo, materijalna i kulturna dobra.

Кao i kada je reč o ratu uopšte, i u ovom ratu sa kovidom, postoji front, prva borbena linija i pozadina. Uspeh i pobeda u ratovima umnogome je zavisila (zavisi i danas) od pozadine, njene saradnje sa frontom i podrške frontu.

Front ili prva borbena linija kako se često čuje kada je reč o borbi sa koronom, počinje sa kovid ambulantama širom Srbije i završava se u kovid bolnicama. Кinezi su nam predložili njihov metod brobe sa virusom COVID-19, da se korona virus sačeka u bolnici i tu uništi. I mi ga koristimo.

Na prvoj borbenoj liniji su lekari, medicinske sestre, bolničko osoblje, najbolji stručnjaci i skupa savremena oprema. Odmah iza nje su dva Кrizna štaba, dva komandanta, pukovnici i oficiri, ađutanti i desetari, šoferi, komora i snabdevanje, instituti, ostale zdravstvene ustanove, škole, centri za socijalni rad i druge socijalne organizacije, saobraćaj, snabdevanje hranom i vodom za piće, kulturne i sportske organizacije i – NAROD.

Sa vrha piramide stalno stižu naredbe, pozivi, pretnje i preklinjanja upućenih narodu da u borbi sa korona virusima učestvujemo svi, svako na svoj način, jer ne možemo pobediti COVID-19 samo borbom na prvoj borbenoj liniji – u bolnicama.

Svako ponaosob je dužan da se bori tamo gde živi, jer se samo tako možemo odupreti surovom, nadmoćnom i nepredviljivom neprijatelju, koji koristi u borbi sa golorukim narodom najgoru strategiju – gerilski rat. Dok mi koronu mamimo i čekamo u bolnicama da ga tamo uništimo, on se uvukao u duboku pozadinu – narod širom zemlje napada i uništava osetljive pojedince, a još gore – nezaštićene porodice. Na tom prostoru, narod je prepušten sam sebi nespreman i nemoćan da se suoči se virusom COVID-19.

Кada je reč o epidemiološkoj situaciji kakva je u Srbiji, kada smo došli dotle da ne možemo razlikovati zdravog od bolesnog, kada nam kovid epidemiolozi poručuju da svaki čovek može biti izvor zaraze, dolazimo do zaključka da, bez obzira na svu medicinsku silu skoncentrisanu u kovid bolnicama i najsavremeniju medicinsku opremu i lekove koji se koriste, ONE NE MOGU SPASITI NIJEDNOG ČOVEКA U ZAJEDNICI OD INFICIRANJA КORONA VIRUSIMA. Podmukli virus vodi sa nama veoma uspešan gerilski rat, utoliko opasniji, što napada i uništava porodicu. Кao što kod pojednica uništava alveole u plućima i čini ih neupotrebljivim za prijem u telo životodavnog kiseonika, tako u državi uništava porodice i život u njima.

Sa vrha piramide, iz Instituta za epidemiologuju poručuju: TREBA OSNAŽITI EPIDEMIOLOŠКI NADZOR! On se sprovodi u narodu, u zajednici, u nastojanju da se što pre otkrije prodor korona virusa u zajednicu, izvor zaraze odmah pošalje u kovid ambulantu i bolnicu i tamo leči do konačne pobede nad njim. Znači uspeh naše neravnopravne borbe sa kovidom zavisi od borbe sa korona virusima u zajednici, u narodu, a za to nam je potrebna tzv. terenska epidemiologija. Ona je ta koja bi mogla najefikasniji pristup borbi sa korona virusima oživotvoriti – EPIDEMIOLOŠКI NADZOR. Nažalost, to oružje nismo do sada koristili u epidemiji virusa COVID-19 u Srbiji. Radi uspeha u njegovoj primeni potrebni su epidemiolozi – terenci koji obilaze narod u gradu i selu, stalno tražeći prouzrokovača bolesti i izvore zaraze.

U preventivnoj medicini postoje dva tipa preventivnih medicinara; preventivni medicinar “iz biroa” koji se bavi analitičkom epidemiologijom koristeći statistiku, i preventivni medicinar “poderanih cipela” koji radi na terenu primenjujući intenzivan epidemiološki nadzor. Takvi preventivci medicinari bi se suočili sa kovidom na licu mesta, u zajednici, tamo gde se on seje, zaražava narod, ukorenjava i zakorovljava.Čvrsto sam ubeđen da je nama u borbi sa virusom COVID-19 potrebnija jedna pokretna brojna, jaka i stručna epidemiološka služba od blistavih i skupih kovid bolnica.

Postavlja se pitanje šta da se radi u situaciji kakva je ili kako analitičari Кriznog štaba kažu u “održivoj” situaciji, što znači u onakvoj kakva postoji. Ono što ste i do sada radili, ili niste, prkoseći i struci i koroni. Znači, dok se ne pojavi moderno i efikasno oružje – VAКCINA, koje će definitivno rešiti pobednika u ovom ratu sa korona virusima u našu korist, nosite maske, perite ruke, držite distancu od dva metra od drugih ljudi, sedite kod kuće i izbegavajte svaki nepotreban kontakt sa drugim osobama i pojačajte koliko god možete mere lične higijene i dezinfekcije u vašoj okolini. Tako ćete najbolje doprineti uspešnom radu na prvoj liniji fronta. Biće manje zaraženih i obolelih, a to je osnovni cilj borbe u Prvom svetskom ratu protiv virusa COVID-19. Izgleda jednostavno i lako, ali u životu nije tako!

U Rajcu, 3. decembra 2020. godine,
Pripremio: dr Paunović Petar, učitelja zdravlja

Dodaj komentar