Društvo Izdvajamo

Poziv građanima da dostave predloge za asfaltiranje ulica i izgradnju vodovodno-kanalizacione mreže u Zaječaru

foto: zajecaronline.com

Gradska uprava grada Zaječara uputila je poziv građanima za dostavljanje predloga (inicijativa) za izgradnju – asfaltiranje ulica i/ili vodovodne – kanalizacione mreže na teritoriji grada Zaječara u cilju poboljšanja pružanja usluga od javnog značaja, odnosno kvalitetnog obezbeđivanja izgradnje i dostupnosti putne infrastrukture, kroz realizaciju projekta javno – privatnog partnerstva.

Gradska uprava grada Zaječara, upućuje poziv svim zainteresovanim građanima, da podnesu predloge odnosno inicijative za realizaciju projekta javno – privatnog parnerstva.

Predlozi treba da se odnose na izgradnju infrastrukturnih objekata i pružanja usluga od javnog značaja, odnosno kvalitetnog obezbeđivanja izgradnje i dostupnosti putne infrastrukture, tj. da podnesu predloge koje ulice na teritoriji grada Zaječara bi trebale biti predmet izgradnje ili asfaltiranja, odnosno izgradnje vodovodne – kanalizacione mreže, sa učešćem građana. Sve u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu na teritoriji Grada Zaječara.

Svoje predloge zainteresovani građani sa teritorije grada Zaječara mogu dostaviti podnošenjem Inicijative građana za pokretanje postupka, izgradnje – asfaltiranje ulica na teritoriji grada Zaječara, sa učešćem građana, i to na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa zvaničnog sajta grada Zaječara www.zajecar.info. Obrazac je mogće preuzeti i u uslužnom centru Gradske uprave grada Zaječara, na adresi Trg Oslobođenja br. 1 u Zaječaru.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog Poziva.

Nakon isteka roka za podnošenje inicijativa, posebna Komisija izvršiće pregled prispelih predloga zainteresovanih građana.

Nakon toga, biće doneta odluka o tome koje će ulice i po kom prioritetu biti predmet izgradnje odnosno asfaltiranja.

Za dodatne informacije, možete se obratiti na br. telefona 019 444 600 lokal 4132. Svakog radnog dana u periodu od 7:30-15:30 časova.

Takođe, informacije je moguće dobiti u prostorijama Gradske uprave grada Zaječara ili putem mejl adrese: izgradnjaulica@zajecar.info.

ZaječarOnline/O.B.

Dodaj komentar