Foto: nspm.rs

Na Megatrend univerzitetu u Beogradu danas je potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj i naučnoj saradnji ove obrazovne ustanove i Aerodroma „Nikola Tesla“. Sporazum su potpisali prof. dr Mi­ ća Jovanović, rektor Megatrend univerziteta, i Saša Vlaisavljević, v. d. direktora Aerodroma „Nikola Tesla“.

Prema slovu ovog sporazuma, beogradski aerodrom, uključujući i vazduhoplovne organizacije sa kojima ova kompanija tesno sara­đuje ( „Er Srbija“, SMATSA, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo itd.), biće nastavna baza u kojoj će studenti Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo, i drugih 11 fakulteta iz Megatrendove akademske porodice, praktično proveravati i usavršavati svoja znanja.

„ Aerodrom ‘Nikola Tesla‘ je najveća i najbolje organizovana vazdušna luka ne samo u Srbiji već u čitavom regionu, te je prirodno da se na­ši studenti obrazuju na njegovim iskustvima.

Studenti završnih godina obučavaće se u različitim delatnosti­ma Aerodroma ‘Nikola Tesla‘, a najbolji će po diplomiranju dobiti radna mesta u ovoj prestižnoj kompanij“, rekao je prof. dr Mića Jovanović na konferenciji za štampu organizovanoj u prostorijama Megatrend univerziteta.

Izražavajući zadovoljstvo zbog dogovo­renog partnerstva s našim najstarijim i najvećim privatnim univerzitetom, Saša Vlaisavljević, čel­nik Aerodroma „Niko­la Tesla“, govorio je o perspektivama daljeg razvoja ove kompanije i novim potrebama za mladim i obrazovanim kadrovima.

„Naš aerodrom je po svim parametrima na vrhu u regionu, a novim koncesionim ugovorom stvoriće se uslovi da Beograd postane evropski centar avio-biznisa.

Poslednjih godina u vazdušnom saobra­ćaju je kod nas otvoreno više od 2.000 novih radnih mesta, a taj trend će se samo uvećavati.

Naše dosadašnje iskustvo s diplomiranim studentima Megatrend univerziteta veoma je pozitivno“, rekao je Vlaisavljević  dodajući da će oni na Aero­dromu „Nikola Tesla“ kao nastavnoj bazi imati priliku da na najbolji način spoje svoje teo­rijsko obrazovanje s praktičnim iskustvima.

Prof. Mića Jovanović takođe je kao veoma po­zitivnu ocenio odluku o davanju u koncesiju Aerodroma „Nikola Tesla“ na 25 godina, za­ključivši da će to omogućiti dalje širenje ove vazdušne luke i stvaranje novih uslova za zapošljavanje obrazovanih mladih ljudi, pa i onih koji dolaze sa Megatrend univerziteta.

Izvor: pressonline

POSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here