fbpx
Društvo

Počelo podnošenje zahteva za postavljanje štandova na zaječarskom skveru povodom 8. marta: Evo i kolika je minimalna cena zakupa…

Gradska uprava Zaječar objavila je oglas za zauzeće javnih površina na Trgu oslobođenja, od Osnovnog suda prema Narodnom muzeju, radi postavljanja 8 šatora za prodaju osmomartovskog programa.

Zahteve za zauzeće javne površine radi korišćenja šatora mogu da podnesu sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani za obavljanje određene delatnosti do srede, 28. februara.

Prostor  za postavljanje šatora za prodaju osmomartovskog programa biće odobren od 6. do 8. marta, odnosno 3 dana.

Zauzeće javnih površina Gradska uprava odobravaće po osnovu podnetih zahteva na obrascu koji se mogu dobiti u informativno-uslužnom centru Gradske uprave grada Zaječara.

Zauzeće javne površine odobravaće se uz plaćanje početnog iznosa naknade od 50 dinara po jednom kvadratnom metru dnevno, lokalne komunalne takse od 150 dinara po jednom metru kvadratnom dnevno i naknade za korišćenje šatora u iznosu od 2.736,00 dinara, za ceo period zauzeća.

Dakle, ako uzmemo u obzir da su šatori večičine 3 *2 m2, računica je sledeća:

Početni iznos naknade = 6m2 * 50 din * 3 dana =900 dinara

Loikalna komunalna taksa = 6m2 prostora * 150 dinara * 3 dana = 2.700 dinara

Naknada za korišćenje šatora = 2.736 dinara


Ukupni troškovi zakupa iznosiće 6.336 dinara

Međutim, u slučaju da se za zauzeće javne površine javi više zainteresovanih lica, odobrenje će se izdati podnosiocu zahteva koji na javnom nadmetanju ponudi najveću naknadu po metru kvadratnom zauzete površine u odnosu na početni iznos naknade iz tačke, i to 2. marta, u maloj sali Skupštine grada Zaječara, sa početkom u 12 časova.

Dodaj komentar