Počelo glasanje: Šta sve treba da znate o izborima…

0
ilustracija

Koliko puta ste poslednjih par dana čuli, ili sami izgovorili pitanje da li može da se glasa i bez poziva? Odgovor je, kao i svaki put, da može.

Lična karta, pasoš, važeća vozačka dozvola ili bilo koji dokument sa fotografijom i JMBG-om su dovoljni da se utvrdi identitet birača.

Poziv, kao što je navedeno, nije neophodan, s tim što može uštedeti koju sekundu i članovima biračkog odbora olakšati da pronađu glasača u biračkom spisku.

Procedura glasanja dalje ide ovako:

  • po utvrđivanju identiteta, birač se potpisuje u izvod iz biračkog spiska,
  • nakon čega dobija glasački listić sa imenima kandidata.
  • Prethodno je prošao kontrolu kažiprsta UV lampom,
  • kao dokaz da nije već glasao,
  • a potom sledi i prskanje kažiprsta sprejom.

Sa glasačkim listićem birač odlazi iza paravana gde može da obavi glasanje, a potom i da listić ubaci u kutiju.

DA LI JE DOZVOLJENO ŠARANJE PO GLASAČKIM LISTIĆIMA?

Nekad nije bilo dileme – važeći je samo onaj listić na kojem je zaokružen redni broj kandidata (za predsedničke izbore) ili liste (za parlamentarne izbore).

Zakon, međutim, glasačima sada dozvoljava da budu i mnogo kreativniji i na listiću iskažu svoj politički stav, i to ne samo zaokruživanjem kandidata. Tako srpski birači mogu po svom listiću da crtaju, precrtavaju i ispisuju poruke.

Ali, da bi listić bio važeći, uz ovo šaranje, obavezno moraju da zaokruže jedan redni broj ispred kandidata za koga glasaju. Odnosno, kako stoji u Pravilniku o radu biračkih odbora, „važeći glasački listić je onaj koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao”.

Takođe se precizira da, „uprkos tome što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke ili što su druge izborne liste precrtane”, birački odbori ga moraju priznati kao važeći.

S druge strane, glasački listić će biti nevažeći ako nije popunjen (beli listići), ili je „popunjen tako da se ne može utvrditi za koju je izbornu listu birač glasao, kao na primer listić na kojem je birač zaokružio ili podvukao više od jednog rednog broja ispred imena i prezimena kandidata”.

Ova praksa, kojom se dozvoljava i šaranje po listićima, uvedena je pre svega zbog onih koji pogreše prilikom glasanja, pa zatim uvide tu grešku i žele da je isprave.

POSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here