fbpx
Politika

POČELA 10. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA: Dnevni red dopunjen sa 7 novih tačaka, a odbornici će birati još jednog člana Gradskog veća

Danas je tačno u 10 časova otpočela 10. sednica Skupštine grada Zaječara.

Na dnevnom redu našli su se Pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Zaječara, Pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata, Pretres Predloga Odluke o obrazovanju Komisije za ravnopravnost polova.

Odbornici će se izjašnjavati i o Predlogu Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor “ Urbanizam i izgradnja “ Zaječar, o Predlogu Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada javnim nadmetanjem, o prenosu prava korišćenja pokretne stvari u javnoj svojini grada Zaječara, o Predlogu Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod” Zaječar za 2018. godinu, kao i o Predlogu rešenja o postavljenju vršioca funkcije Pravobranioca grada Zaječara.

Po već ustaljenoj praksi i ovaj dnevni red dopunjen je sa još 7 novih tačaka.

Evo i o kojim tačkama dopune je reč:

Na današnjem zasedanju odbornici će se izjašnjavati i o izboru novog člana Gradskog veća grada Zaječara, koji bi bio zadužen za praćenje i realizaciju projekata finansiranih iz donacija Evropske unije.

Dodaj komentar