fbpx
Društvo Izdvajamo

Održana 135.sednica Gradskog veća grada Zaječara

Danas je održana 135. sednica Gradskog veća grada Zaječara. Većnici su na današnjoj sednici dali saglasnost na Nacrt Odluke o načinu plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Zaječara za maj i jun 2020. godine.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić je ovom prilikom rekao da je Grad Zaječar uzimajući u obzir trenutnu situaciju izazvanu virusom COVID -19, izašao u susret ugostiteljima, tako što je pružio olakšice u plaćanju zakupa javnih površina.

Većnici su usvojili Nacrt Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2020. godinu.

Na sednici je usvojeno i Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2019. godinu, Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2019. godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2020. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020. godinu i prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2020. godinu ove ustanove.

Takođe, usvojen je i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar i Nacrt Rešenja o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji.

Saglasnost je data i na Nacrt Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu.

Većnici su usvojili i Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko -trgovinske škole u Zaječaru.

Na sednici veća je usvojen i Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara.

Data je saglasnost na Predlog Rešenja o dodeli novčanih sredstava za vantelesnu oplodnju u 2020. godini.

Većnici su danas usvojili Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za razmatranje predloga projekata i utvrđivanje predloga raspodele sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2020. godini.

Većnici su dali saglasnost i na Predlog Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, na Predlog Zaključka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava voda II reda na teritoriji grada Zaječara za 2020. godinu kao i na Predlog Zaključka za izmenu i dopunu Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2020. godinu.

Konačnu reč daće odbornici Skupštine grada Zaječara na predstojećoj sednici.

izvor: zajecar.info

Dodaj komentar