fbpx
Društvo

NOVI UDAR NA ZAJEČARCE: Ko ne kosi travu, orezuje živu ogradu i zapusti dvorište, KOMUNALNI INSPEKTORI mu šalju….

FOTO: S.R. MRKONJIĆ / RAS SRBIJA

Članom 20. stavom 1. tačkom 5. Zakona o lokalnoj samoupravi, grad je u skladu sa Ustavom i zakonom NADLEŽAN da uređuje i obezbeđuje razvoj komunalnih delatnosti poput: prečišćavanja i distribucije vode , redovnog održavanja linijskog gradskog i prigradskog prevoza, održavanje čistoće na gradskim ulicama i naseljima, održavanje deponija,  uređivanje pijaca, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, javnih parkirališta, javne rasvete ,uređenje i održavanje grobalja i tako dalje.

Međutim važećom odlukom o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara grad nije u obavezi da uređuje površine katastarskih parcela u građevinskom području Zaječara koje se nalaze u vlasništvu meštana.

Izmenom i dopunom Odluke o komunalnom uređenju grada Zaječara koju su odbornici usvojili na jučerašnjem Skupštinskom zasedanju predviđeno je da ukoliko se u budućnosti komunalnoj policiji ili predstavnicima lokalne samouprave učini da vlasnici odnosno građani ne uređuju i održavaju zelenila na način kako bi trebalo, komunalna inspekcija može naložiti ovlašćenom komunalnom preduzeću da izvrši radove na održavanju zelenila o trošku vlasnika!

glas-zaječara

To bi značilo sledeće:

  • Ukoliko ne održavate zelenilo na način da vršite redovno košenje iznošenje trave, orezivanje žive ograde, ukrasnog šiblja, stabla i rastinja koje ometaju normalan saobraćaj pešaka i vozila,
  • ne vršite zamenu uništenih sadnica novim
  • zalivanje i đubrenje travnjaka i površina,  ukrasnog bilja, sadnica i drvoreda …

KOMUNALNI INSPEKTORI mogu naložiti Javnom preduzeću “Timok održavanje” da izvrši radove umesto vas , ali da vam pomenutu uslugu DEBELO NAPLATI!

Koliko bi građane takve usluge mogle da koštaju pokušaćemo da saznamo, a do tada postavljamo pitanje:

  1. Ko će predstavnike lokalne samouprave da sankcioniše za neiznošenje smeća, stvaranje deponija tamo gde im mesto nije, za neodržavanje pijaca, neuređivanje groblja, napuštenih parkova i dečijih igrališta”?

glas-zajecara

Ako znamo da je upravo JP “Timok održavanje” zaduženo za uređenje grada…kome onda građani mogu da se požale?!

foto: zamedia.rs

I hoće li za svoje usluge pomenuto preduzeće novac “naplatiti” od grada -(čitaj) samih građana Zaječara?!

Pogledajte fotografije portala “Glas zaječara” koje su njihovi reporteri nedavno napravili na igralištu u naselju “Vlačić”:

A evo i Odluke o komunalnom uređenju grada Zaječara usvojene na 15. sednici Skupštine u petak, 4. maja:

1 komentar

  • Predlažem bošku ničiću da otvori radno mesto referenta za izmišljanje raznih načina za mužu gradjana Zaječara.

Dodaj komentar