Društvo

Megatrend: Predstavljen proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji

foto: radiomagnum.rs

Na skupu koji je danas održan na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, studentima i srednjoškolcima iz istočne Srbije je predstavljen proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Mladima iz regiona su proces pristupanja i izazove koje taj proces nosi predstavili Nataša Dragojlović – koordinator Nacionalnog konventa o EU, Ivan Knežević – zamenik generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji i Vladan Jeremić – član Tima Evropa i direktor RARIS-a.

Pristupanje EU nosi sa sobom ne samo nove mogućnosti nego i potencijalne izazove jer će se nekim sektorima i poslovima, kao i samim građanima, znatno promeniti uslovi rada i poslovanja. Neučestvovanje, nezainteresovanost i nepoznavanje procesa pridruživanja predstavlja potencijalni problem za budući razvoj celog regiona.

Zato je RARIS pokrenuo regionalnu inicijativu „Istočna Srbija na putu ka EU“ kako bi omogućio građanima u istočnoj Srbiji da detaljno upoznaju proces pregovaranja, uzmu aktivno učešće u njemu i iskoriste proces pristupanja Srbije EU na najbolji način.

RARIS je formirao „Regionalnu EU platformu“ kao mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja i interese regiona. U Regionalnoj EU platformi učestvuje više od 40 predstavnika: organizacija civilnog društva, profesionalnih udruženja, lokalnih razvojnih institucija, regionalnih razvojnih institucija, MSP i njihovih asocijacija, lokalnih organa vlasti i medija iz Borskog i Zaječarskog okruga.
Više informacija o Regionalnoj EU platformi se može pogledati na http://www.raris.org/fod

Info dan je organizovao RARIS – Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije uz pomoć Fonda za otvoreno društvo iz Beograda i u saradnji sa EU info centrom iz Beograda.

Izvor: radiomagnum.rs

Dodaj komentar