fbpx
Društvo Izdvajamo

Malčiranje – mera u proizvodnji zdravstveno bezbednog povrća

ilustracija / mojvrt.eu

Radi smanjenja upotrebe herbicida i ekonomičnije rane proizvodnje povrća poslednjih godina intenzivirano je malčovanje povrća. Malčovanje je stara agrotehnička mera koja doprinosi boljem očuvanju zemljišne vlage, znatno povećava temperaturu zemljišta, sprečava pojavu korova, što doprinosi većoj produktivnosti biljaka.

Malčovanje je značajno sa aspekta proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane. Ne samo što isključuje upotrebu herbicida, već je, prema rečima Slavice Kodžopeljić, diplomiranog inženjera ratarstva u  PSSS „Agroznanje“Zaječar, zbog manje relativne vlažnosti vazduha, manje biljnih bolesti, čime se redukuje upotreba fungicida.

„Malč materijal smanjuje ispiranje nitrata u dublje slojeve, što doprinosi boljem iskorišćenju azotnih đubriva i smanjuje mogućnost za zagađenje vodenih tokova azotom. Za malčovanje prednost ima organska materija, a od sintetičkih biorazgradiva folija“, kaže Kodžopeljić.

Danas, kako kaže, primenu imaju prethodni usevi, usevi koji se usejavaju i čine tzv. zeleni malč.

„Malčovanje u intenzivnoj proizvodnji povrća masovno se koristi, tako pri malčovanju sa crnom plastičnom folijom prinos povrća se povećava za 25-50%. Širi se primena živog malča, odnosno malčovanje pomoću ovsa, raži, grahorice, crvene deteline i drugih useva“, naglašava Kodžopeljić.

Prema nejnimrečima setvom tih useva pre gajenja povrća i njihovim uništavanjem setvom povrća, izbegava se upotreba herbicida pre nicanja useva, jer se odloži do oko četiri sedmice kretanje korova, pa se koriste samo selektivni herbicidi, čime se smanjuje i ukupna količina herbicida.

„Ovo je od ogromnog značaja jer se ne koriste herbicidi, koji se unose u zemljište, time se izbegava kontaminacija zemljišta i podzemnih voda. Zaoravanjem useva pre setve povrća vezana hraniva vraćaju se biljkama.“, kaže ona.

U industrijskoj proizvodnji povrća se najčešće koristi crni plastični malč, koji veoma dobro suzbija korov. Kao crno telo koje upija, ova plastika upija veliki deo sunčeve radijacije, uključujući i vidljivu, infracrvenu i ultraljubičastu svetlost.

Temperatura zemljišta prekrivenog crnom plastikom tokom dana može da bude i za 3 stepena viša na dubini od 5 cm, i za 1,7 stepeni viša na dubini od 10 cm, nego nepokriveno zemljište na istim dubinama.

„Ispod providnog plastičnog malča, temperature zemljišta u toku dana mogu biti za 4,5 C do 8 C više na dubini od 5cm i za 3,3C više na dubini od 10cm, nego na nepokrivenom zemljištu na istim dubinama. Providna plastika upija veoma malo sunčeve radijacije“, kaže Kodžopeljić.

Beli plastični malč se može upotrebiti za sadnju u toku leta kada bi snižena temperatura zemljišta bila delotvorna. Svetlo koje se odbija sa belog malča u habitus biljaka, takođe se može upotrebiti i za kulture koje se gaje u stakleniku gde nema dovoljno svetlosti.

Refleksivni srebrni ili aluminijumski malčevi takođe utiču na sniženje temperature zemljišta. Oni odbijaju vaši koje ponekad mogu biti prenosioci različitih viroza.

Primena crvenog plastičnog malča se odrazila na povećanje prinosa paradajza i njegov kvalitet kao i na smanjenje intenziteta pegavosti. Takođe povećava prinose dinja i tikvica. Osim toga, pokazalo se i da u znatnoj meri povećava temperature zemljišta.

Žuta boja malča, privlači određene insekte kao što su biljne vaš koje napadju veliki broj povrtarskih biljaka. Takvi malčevi bi se na njivi mogli upotrebiti za uzgajanje međuuseva, da bi se insekti oterali sa drugih useva.

Dodaj komentar