Društvo

JKP „Higijena” Zaječar: Obavezno poštovanje mera i nošenja zaštitnih maski na zelenoj pijaci i u “Hali sireva”

FOTO: zajecaronline.com

JKP „Higijena” Zaječar objavila se obaveštenje u kojem se nalaže svim zakupcima tezgi, na zelenoj pijaci i u “Hali sireva” u Zaječaru, da se pridržavaju mera zaštite propisanih od strane Štaba za vanredne situacije grada Zaječara i ukazuje na obaveznost i nužnost poštovanja mera i nošenja zaštitnih maski.

JKP „Higijena” Zaječar u navedenom obaveštenju opominje zakupce na zelenoj pijaci i u “Hali sireva”, ukoliko ne poštuju mere zaštite da će JKP „Higijena” Zaječar jednostrano automatski raskinuti ugovore sa onim zakupcima koji ne budu poštovali propisane mere i biće im zabranjen ulazak na pijacu i prodaja svojih proizvoda.

Poštovanje propisanih mera od strane Štaba za vanredne situacije grada Zaječara važi i za kupce koji dolaze ne pijacu radi kupovine proizvoda.

JKP „Higijena” Zaječar je imenovala lice koje je odgovorno za kontrolu i koje će zapisnički konstatovati slučajeve nepoštovanja propisanih mera Šaba za vanredne situacije grada Zaječara, kao i njihovu primenu.

Na osnovu sačinjenih zapisnika o nepoštovanju mera, pristupiće se raskidu ugovora o zakupu tezgi na zelenoj pijaci i “Hali sireva”.

 

Dodaj komentar