Politika

Da li će namešteni konkurs za komunalne policajce biti poništen?!

vozilo komunalne policije
POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Pored toga što je konkurs za komunalne policajce bio unapred namešten, cela procedura i sam izbor prati niz nepravilnosti i kršenja propisa, tako da se očekuje da upravna inspekcija poništi prijem komunalnih policajaca i naloži ponavljanje konkursa.

Kako portal Zaječar Online eksluzivno saznaje Upravnoj inspekciji, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, podneta je prijava sa zahtevom da se preduzmu mere radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u vezi sa oglasom Gradske uprave grada Zaječara IV broj: 111-16/2015 objavljenom u listu “’POSLOVI“, broj 621 od 13. 05. 2015. godine i Odlukom načelnika Gradske uprave grada Zaječara o prijemu u radni odnos na određeno vreme do 24 meseca, u svojstvu pripravnika, 12 izvršilaca, u Gradsku upravu grada Zaječara, na radno mesto KOMUNALNI POLICAJAC, u Odeljenju za inspekcijske poslove i komunalnu policiju.

Po Zakonu o radnim odnosima u državnim organima predviđeno je da se u svojstvu pripravnika može primiti samo lice koje nije bilo u radnom odnosu ili je na radu bilo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž. U istom zakonu rugulisano je da pripravnički staž za pripravnike sa srednjom školskom spremom traje šest meseci, a za pripravnike s višom i visokom školskom spremom traje 12 meseci, dok je Odlukom načelnika Gradske uprave grada Zaječara o prijemu u radni odnos na određeno vreme, primljeno 12 komunalnih policajaca u svojstvu pripravnika na 24 meseca.

U podnetoj prijavi se dalje navodi:

Kandidati, primljeni u radni odnos napred navedenom odlukom, Iva Rančić, Marko Pavlović, Sandra Stajković, Branislav Konić i Darjan Todorović, bili su u radnom odnosu u Gradskoj upravi grada Zaječara, što se može proveriti uvidom u podatke Republičkog fonda za penzijsko i invaldsko osiguiranje, i imaju radni staž u vremenu dužem od pripravničkog staža, pa su suprotno Zakonu o radnim odnosima u državnim organima primljeni u radni odnos u svojstvu pripravnika.

Kandidat Branislav Milenković je trenutno u radnom odnosu u JP “Direkcija za izgradnju“ Zaječar, što se može proveriti uvidom u podatke Republičkog fonda za penzijsko i invaldsko osiguiranje, i ima radni staž u vremenu dužem od pripravničkog staža, pa je suprotno Zakonu o radnim odnosima u državnim organima primljen u radni odnos u svojstvu pripravnika.

Kandidat Dalibor Tomić je bio u radnom odnosu u “Timočka televizija i radio“ ad Zaječar i u Gradskoj upravi grada Zaječara, što se može proveriti uvidom u podatke Republičkog fonda za penzijsko i invaldsko osiguiranje, i ima radni staž u vremenu dužem od pripravničkog staža, pa je suprotno Zakonu o radnim odnosima u državnim organima primljen u radni odnos u svojstvu pripravnika.

Kandidat Milan Dinulović, u trenutku objavljivanja oglasa i u trenutku donošenja odluke o prijemu u radni odnos nije ispunjavao uslove iz člana 6. st. 1. tač. 4. Zakona o radnim odnosima u državnim organima, koji predviđa da se u radni odnos u državnom organu može primiti lice pod uslovom da ima propisanu stručnu spremu i iz člana 32. st. 2. Zakona o komunalnoj policiji (“Službeni glasnik RS“, br. 51/2009), koji predviđa da komunalni policajci moraju da imaju stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, što se može proveriti uvidom u dokumentaciju koju je kandidat Milan Dinulović predao prilikom prijavljivanja na oglas, pa je suprotno Zakonu o radnim odnosima u državnim organima primljen u radni odnos u svojstvu pripravnika.

Od inspekcijskog organa zahtevam preduzimanje mera radi otklanjanja povreda zakona na koje sam ukazao, poništaj oglasa i odluke, kao i obaveštenje o ishodu postupanja Vlade RS, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave RS (iz razloga što je postupak prijema u radni odnos sproveden bez saglasnosti Vlade RS i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave RS i suprotno zabrani zapošljavanja u javnom sektoru) i podnosioca prijave.

Kako o ovoj temi postoji veliko interesovanje u javnosti, portal Zaječar Online obaveštavaće vas o daljem ishodu!

Dodaj komentar