Društvo

Započeta iskopavanja naselja iz IV veka na Feliks Romulijani!

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Arheolozi iz Srbije i Nemačkog arheološkog instituta započeli su dvonedeljna istraživanja naselja koje datira iz perioda ranog IV veka, u kojem su živeli graditelji carske palate.

Dr Stefan Pop-Lazića, naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu, objasnio je da se radi o naselju koje se prostire na preko šest hektara i da se radi i širem delu nalazišta.

“Nalazimo se na prostoru severnog naselja Feliks Romulijane. To je širi deo nalažišta, koje je konstatovano geofizičkim istraživanjima, a koja je obavljao prethodnih godina nemački Arheološki institut. Ta istraživanja doprinela su nam da saznamo šta se to nalazi pod zemljom”, rekao je Pop-Lazić.

Kako je objasnio, nakon dugogodišnjih analiza i početnih istraživanja, koja su započeta još davne 2006. godine, stiglo se do iskopavanja istočne kapije, konkretno ulaza u veliko naselje koje se prostire na preko šest hektara, a koje su podigli graditelji  Romulijane.

„Istraživanja će trajati dve nedelje, usled vrlo skromih sredstava obezbeđena od strane Nemačkog arheološkog instituta uz podršku od zaječarskog Muzeja. Precizno smo pozicionirali svoje sonde i već imamo obrise, nalaze fragmenata keramike, keramičkih posuda koje datiraju iz IV veka, neke i iz VI, što je period rane Vizantije. Cilj nam je da iskopamo celu prostoriju, da konstatujemo njen građevinski i arhitektonski sklop, zabeležimo to, a nakon toga sve pokrijemo, da bismo u budućnosti, kada bude bilo sredstava, prezentovali celo naselje kao jedan integralni deo Feliks Romulijane”, kaže Pop-Lazić.

Kako je objasnio, ovo naselje je specifično, jer je kratko trajalo, a njegova namena je bila da oni, koji grade carsku palatu, tu žive u jednom prostoru, u barakama, koje se ovde nalaze.

Naselje je prestalo da postoji kada su radovi na palati stali, pošto znamo da Feliks Romulijana nikada nije završena do kraja, pošto je rimski car Galerije preminuo 311. godine, kada je i ponestalo para za izgradnju.

Kristof Rumel, iz nemačkog Arheološkog instituta, rekao je da je Feliks Romulijana od velikog istorijskog značaja za period sa kraja trećeg i početka četvrtog veka.

Ovo je jedan od malobrojnih arheoloških lokaliteta koji su relevantni za ovaj period koji se nazivama tetrarhija, kada su Rimskom imperijom upravljala četiri imperatora.

“Romulijana je jedan od četiri najznačajnija lokaliteta u jugoistočnoj Evropi, pored Dioklecijanove palate u Splitu, Sirmiuma u Sremskoj Mitrovici i Soluna. Ovaj lokalitet je najinteresantniji od sva četiri, jer nije nadograđivan, već ga možemo istraživati u baš u onom stanju u kome je i oduvek bio. Oko ostalih lokaliteta izgrađeni su moderni gradovi, usled čega je pristup otežan. Ovo je jedinstvena prilika za nas da istražimo taj period Rimskog carstva”, objašnjava Rumel.

Rumel se složio sa Pop-Lazićem u oceni da je novac problem, pogotovo nakon dve godine pandemije, ali istakao da se nada da će uspeti da obezbede još novca kako bi se radovi na lokalitetu kod Zaječara nastavili.

„Lokalitet Feliks Romulijana je dobro poznat kao lokalitet svetskog nasleđa i ima ga svuda na internetu. Naše srpske kolege iz Beograda i Zaječara, kao i mi, dajemo sve od sebe da dodatno afirmišemo ovaj izuzetno interesantan lokalitet. Tokom pandemije nemački Arehološki institut je putem interneta predstavio seriju lokaliteta na kojima se vrše istraživanja, od kojih je jedan bio Feliks Romulijana. Održali smo predavanje o samom lokalitetu, koje je pregledano više od hiljadu puta“, zaključio je Rumel.

Dodaj komentar