Društvo Izdvajamo

U šest gradova počeli konkursi za prijavu dece preko e-Vrtića – među njima i Zaječar!

FOTO: Zajecar Online

U predškolskim ustanovama u Srbiji počela je prijava za školsku 2024/2025. godinu putem portala e-Uprava.

Kako je istakla direktora Kancelarije za IT i e-Upravu, Biljana Marić, za predškolske ustanove se može konkurisati u Nišu, Somboru, Vranju, Boru, Zaječaru i Užicu.

Prilikom korišćenja usluge e-Vrtić automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju nijedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter.

Usluga e-Vrtić namenjena je roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin.

U kojim slučajevima je potrebno naknadno doneti dokument?

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno je da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje navedeni status lično u predškolsku ustanovu.

Za a upis u Predškolsku ustanovu “Đulići” možete prijaviti svoje dete putem sledećeg linka.

Dodaj komentar