Društvo

Država subvencioniše nabavku poljomehanizacije

Foto: Pixabay.com

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u mašine i opremu poljoprivrednih gazdinstava. Zahtev za odobravanje prava na podsticaje podnosi se do 30. avgusta 2019. godine.

Proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji su zainteresovani za nabavku novih mašina i opreme mogu to učiniti uz pomoć države do 30. avgusta ove godine. U ovom periodu i nakon obavljene kupovine mogu podneti zahtev za povraćaj sredstava u visini od 50% bez PDV-a.

“Trenutno se vremenski preklapaju dva javna poziva sa trajanjem do kraja avgusta i to za nabavku mašina i opreme u primarnoj biljnoj i primarnoj stočarskoj proizvodnji”, istakao je Saša Stamenković, stručni saradnik za agroekonomiju Poljoprivredno savetodavne i stručne službe “Agroznanje” Zaječar.

Saša Stamenković, PSSS “Agroznanje”

Na ove podsticaje mogu računati stočari ukoliko su mašine i oprema svrstane prema javnom pozivu u kategoriju za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane. I pčelari mogu ostvariti pravo ukoliko imaju najmanje 5, a najviše 1 000 košnica, što je novina u odnosu na prošlu godinu.

Uslov za stočare: u Registru poljoprivrednih gazdinstava moraju imati upisan adekvatan stočni fond, i to najviše 19 krava ako je u pitanju proizvodnja mleka. Ukoliko se bave proizvodnjom ovčijeg i kozijeg mleka, moraju imati odgovarajući objekat koji je upisan u Registar objekata.

Za proizvođače mesa važi posedovanje smeštajnih kapaciteta za najviše 19 goveda ili 149 ovaca, odnosno 29 krmača ili 99 tovnih svinja.

I objekti moraju zadovoljavati određeni standard i biti upisani u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata.

Pored zahteva i računa, proizvođač prilaže i otpremnicu, garanciju, fiskalni isečak ili izvod iz banke kojim se potvrđuje obavljena nabavka.

Za mašine i opremu za primarnu biljnu proizvodnju vrednost ukupne investicije mora biti najmanje 65 000 dinara bez PDV-a, a pojedinačni računi, odnosno pojedinačne investicije najmanje 50 000 dinara.

Dodaj komentar