Društvo

Sastanak u okviru projekta „Klikni zeleno“ – VAŽNO JE PREDSTAVITI GRAĐANIMA PROCES PRISTUPANJA EU (VIDEO)

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Timočki omladinski centar održao je sastanak organizacija civilnog društva u okviru projekta „Klikni zeleno“.

Projekat „Klikni zeleno“ ima za cilj da podigne kapacitete Timočkog omladinskog centra i mreže partnera u istočnoj Srbiji kako bi aktivno pratili pripremu, usvajanje i praćenje lokalnih i nacionalnih politika iz oblasti životne sredine.

Cilj današnjeg sastanka je okupljanje i formiranje mreže organizacija civilnog društva istočne Srbije koje se bave zaštitom životne sredine.

„Jedna od glavnih aktivnosti je da osnažimo kako nas tako i druga udruženja i nevladine organizacije koje se bave životnom sredinom kako bi znali da prepoznaju stvari koje su bitne za nas kao građane. Zapravo, da pomognemo građanima da shvate proces pridruživanja Evropskoj uniji iz oblasti životne sredine i koje su to neke procedure i direktive o kojima se stalno priča“, objašnjava Ivan Živković, predsednik TOC-a i napominje:

„Mi moramo biti uključeni u proces pregovora, jer ukoliko se pregovara u Beogradu i Briselu i ne pitaju se ljudi sa lokala nećemo znati koji su to problemi na lokalu. A upravo implementacija svih tih procedura najviše će zavisiti od politika na lokalu. U tom smislu je bitno da se u ovom periodu definišu neke potrebe i problemi gde bi smo svi zajedno mogli da učestvujemo“.

Mreža OCD okupljenih oko TOC-a imaće jasno definisan okvir za praćenje politika iz oblasti životne sredine, ali i kapacitet da zagovaraju veće uključenje građana u praćenje politika životne sredine i rada pregovaračke grupe za poglavlje 27, životna sredina u procesu pristupanja EU.

Aktivnostima javnog zagovaranja organizovaće se različiti javni događaji u istočnoj Srbiji, koji će služiti kao platforma na kojoj će se diskutovati o primeni zakona, regulativa i mera na nacionalnom i lokalnom nivou.

Pogledajte prilog „Online televizije“:

Dodaj komentar