Društvo

Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: Pozitivno i negativno u vreme Kovida 19

FOTO: zajecaronline.com/dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

Кovid menja sve perspektive i poglede u kojima ljudi žive i vide stvari oko sebe. Normalno postaje nenormalno, istinito – lažno, zdravo – bolesno.

Obrnulo se naopako sa КOVIDOM 19.

Pozitivno je postalo negativno, a negativno pozitivno.

Sreću sa na ulici dva prijatelja i onako, uzdržano na odstojanju sa maskom, jedan drži u ruci papir, maše sa njim, i više puta radosno ponavlja prijatelju – neativan sam, negativan sam… Negativan je na testu u kovid ambulanti. Raduje se, a tokom života se trudio da bude stalno pozitivan. Nije baš uvek uspevao u tome, ali je u svojoj okolini važio za pozitivnu ličnost.

Ili, eto, ta famozna maska. Da li je pozitivno ili negativno biti sa maskom na licu? Tokom celog života smo na ljude sa maskom, koji nisu jasno pokazivali ko su i šta su, gledali sa podozrenjem, izbegavali njihovo društvo. Masku su nosili pljačkaši, razbojinici… Кrili su se oni i pod maskom i bez maske, a sada su pod maskama i pokazuju se javno. Pod maskama su i oni koji se nisu pretvarali, niti su imali za šta se maskirati u životu, danas su pod maskama. КOVID 19 je u tom pogledu saveznik i jednih i drugih. Sada je, uopšte posmatrano, pozitivno nositi masku. Što je nekada bilo negativno, u doba КOVID 19 pretvorilo se u pozitivno.

I ta, socijalna distanca. U početku epidiemije, kada smo prvi put čuli taj pojam, neki su negodovali, jer je tako iskazan podsećao na razliku između ljudi u znanju i imanju, na rastojanje na društvenoj lestvici, koje je obezbeđivalo privilegije, pokazivalo da su oni na većoj društvenoj distanci od ostalih imali veliku platu, bili na poziciji direktora, ministara, pipadali ekonomskoj i političkoj elititi. U socijalizmu, koji je počivao i na jednom od tri pincipa – jednakosti, težilo se smanjivanju društvene distance između ljudi, težilo se jednakosti u pravima i bogatstvima, u znanju i imanju. U to vreme to je bilo pozitivno, a sada negativno. Sada je uputno, čak vrlo važno, nužno, povećavati socijalnu distancu između jednih, drugih i trećih, na veću od 2 metra.

Ili, uvek smo zazirali od onih ljudi koji su nam u rukavicama, podmuklo, prilazili, kada bi nešto hteli razgovarati ili tražiti od nas. U КOVID 19 epidemiji, biti u rukavicama u svakodnevici, u odnosu sa drugima je postalo je veoma poželjno i pozitivno.

Pozitivno je danas često, češće nego inaače – prati ruke mlakom vodom i sapunom i dezinfikovati ih ponekad tokom dana. U prošlosti do КOVIDA 19, a kod nekih i sada, nismo baš mnogo poklanjali pažnje ličnoj higijeni. Čak smo bili skloni da se podsmevamo onima koji to redovno čine. Izgovarali smo se jednom zanimljivom i veselom doskočicom: “Čistoća je pola zdravlja, a nečistoća druga polivina“. Zbog toga smo dva tri puta, bolovali od crevnih zaraznih bolesti, a deca, od glisti i crevnih parazita. Ali, eto, dočekasmo da nas КOVID 19 opomene, nadam se i nauči, da je pozitivno često u toku dana prati ruke.

Najzad stigosmo do vakcine. To će u narednim mescima biti najinteresantnija tema u Srbiji. U poslednje tri, četiri decenije nastojali smo da pokažemo da je opasno primati vakcinu, znači – negativno. Formirala se čak i jedna društvena grupa – antivakceri. Počelo se stvarati uverenje da su oni sa svojim nastojanjima da nagovore narod da ne primi vakcine – pozitivni.

Zbog toga Srbiju zahvtati epidemija malih boginja u kojoj bejahu i nekoliko smrtnih slučajeva. Antivakceri su skloni da svome uverenju žrtvuju i svoju decu, braneći im da se vakcinišu. E, sada, kada КOVID 19 besni Srbijom, i kada se očekuje i sva nada polaže u moć vakcine da epidemiju zaustavi i spase srpski narod, vakcinisanje je nužno potrebno, tj. pozitivno.

Mogli bismo tako još takvih primera ređati, ali nije smisao ove priče samo u tome da pokaže da su predrasude štetne po zdravlje, nego da i od velike i opasne epdiemije može biti koristi ako na njene izazove svrsishodno menjamo ponašanje tako da sačuvamo život i zdravlje.

U Rajcu, 5. decembra 2020. godine
Pripremio: Dr Paunović Petar, učitelj zdravlja

Dodaj komentar