Društvo

PREVENCIJA NARKOMANIJE U ŠKOLAMA: Zaječarski osnovci upoznati sa štetnim uticajima upotrebe droge (FOTO)

FOTO: O.Š. "Ljuba Nešić"

Tribina na temu “Prevencija narkomanije u školama” održana je danas u osnovnoj školi “Ljuba Nešić” u Zaječaru učenicima sedmog razreda.

O štetnim uticajima upotrebe droga učenicima su govorili dr Ivana Ćirić iz Zavoda za javno zdravlje ”Timok” i psiholog Gordana Petrović.

FOTO: O.Š. “Ljuba Nešić”

Cilj tribine bio je da se deci koja su u pubertetu skrene pažnja na rizike i štetnost upotrebe droge i psihoaktivnih supstanci, ali i da se kod njih razvije svest o tome da odbiju drogu kada im se ponudi.

FOTO: O.Š. “Ljuba Nešić”

Istraživanje u kome je učestvovalo 400 ispitanika starosti od 15 do 30 godina, a koje je sprovela Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti “Vita” u Novom Sadu pokazala je da je u Srbiji skoro 30 odsto mladih probalo neku vrstu droge, a više od polovine njih bilo je u situaciji da im je droga ponuđena.

FOTO: O.Š. “Ljuba Nešić”

Čak 63 odsto ispitanika nisu bili informisani da je narkomanija bolest i verovali su da je korišcenje droge hir ili posledica slabosti volje.

U našem društvu su i dalje prisutne predrasude o neopravdanoj podeli na lake i teške droge koju podržava dve trećine mladih, kao i ideja jedne trećine mladih da se droga može uzimati kontrolisano bez nekih većih štetnih posledica.

FOTO: O.Š. “Ljuba Nešić”

Upravo kombinacija ove dve vrste predrasuda dovode do toga da mladi ljudi smanjuju distancu prema psihoaktivnim supstancama što olakšava odluku da se psihoaktivne supstance probaju.

U sistemu informisanja mladih o štetnim uticajima droga moraju biti uključeni i roditelji kako bi mogli bili adekvatni sagovornici svojoj deci, ali  i mladi moraju sami da se upoznaju sa svim rizicima.

FOTO: O.Š. “Ljuba Nešić”

Zato su ovakve tribine od izuzetnog značaja i trebalo bi ih češće organizovati.

Dodaj komentar