fbpx
Društvo

Neustavnost odredbi Zakona o prekršajima: Od sada registracija vozila i uz neplaćenu kaznu

Foto: pixabay.com

Ustavni sud Srbije proglasio je član 336. Zakona o prekršajima neustavnim po kojem građani koji nisu izmirili određene novčane kazne ne mogu da dobiju vozačku i probnu vozačku dozvolu, potvrdu o registraciji, odjavu vozila…

Odluka ustavnog suda je objavljena u službenom glasniku 9. decembra, kada je i stupila na snagu. Ovo praktično znači da više ne možete snositi posledice upisa u registar neplaćenih kazni.

Ali i ne znači da su neplaćene novčane kazne amnestirane. Naplata novčanih kazni rešavaće se i dalje redovnim putem, ali one sada neće biti ograničavajući uslov za ostvarivanje određenih prava.

Zahtev za ocenu ustavnosti člana 336. Zakona o prekršajima iz 2013. godine podneo je Zaštitnik građana, ocenjujući da se njime ograničavaju ustavna prava građana, koji se stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na druge građane.

Naime, osporeni član 336. odnosi se na posledice upisa građana u registar novčanih kazni.

Taj član predviđa da se u svrhu naplate izrečene novčane kazne, troškova postupka i drugih dosuđenih novčanih iznosa koji su evidentirani u registru novčanih kazni, kažnjenom licu dok u potpunosti ne izmiri dugovani iznos neće dozvoliti izdavanje vozačke dozvole i probne vozačke dozvole, izdavanje potvrde o registraciji, saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, potvrde o privremenoj registraciji vozila i privremenih registracijskih tablica i odjava vozila.

Takođe, taj zakonski član navodi da se posebnim zakonom može predvideti i privremeno uskraćivanje izdavanja ili produženja važnosti drugih dozvola i dokumenata, ali da se ne može uskratiti izdavanje ili produženje važnosti dozvola i dokumenata kojim bi se ugrozilo ostvarivanje Ustavom Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006) garantovanih ljudskih i manjinskih prava, zdravlje i bezbednost ljudi, životna sredina ili imovina većeg obima.

Odluku o neustavnosti odredbe 336. Zakona o prekršajima Ustavni sud je doneo na sednici od 3. novembra ove godine.

Dodaj komentar