fbpx
Društvo

Konkurs Ministarstva poljoprivrede za podsticaj seoskog turizma

ilustracija/pixabay.com

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu, kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini.

Podsticaji obuhvataju investicije u sektorima ruralnog turizma i starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.

Sredstva se mogu koristiti za ulaganje u izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje. Takođe, mogu se koristiti kao i za nabavku opreme za ugostiteljske usluge u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu. Sredstva su namenjena i za nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Pravo na korišćenje podsticaja imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Podsticaji se odobravaju u iznosu od 50-65% od vrednosti investicije umanjene za iznos PDV, maksimalno do 3 miliona dinara za ruralni turizam, odnosno 500 hiljada dinara za stare zanate.

Prijave za korišćenje podsticaja, podnose se do 27. septembra 2019. godine.

Svi detalji Konkursa sa prijavnim obrascima, uslovima i spiskom potrebne dokumentacije, mogu se naći na adresi: uap.gov.rs.

Za sva pitanja u vezi sa Konkursom možete se obratiti RARIS-u na telefon 019/426-376 ili email: boban.kostandinovic@raris.org (Osoba za kontakt Boban Kostandinović).

Informacije u vezi sa Konkursom dostupne su i na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, kao i na telefon Info-centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 i 011/30-20-101

Dodaj komentar