fbpx
Društvo

Kako dobiti bespovratna sredstva od IPARD-a? (VIDEO)

Srbiji će uskoro biti na raspolaganju oko 230 miliona EUR kroz IPARD Program Evropske unije – Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja.

RARIS želi da na vreme informiše potencijalne korisnike IPARD-a o planovima za sprovodjenje IPARD-a, kao i očekivanim uslovima konkurisanja.

IPARD II program je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. IPARD II program, koji je Evropska komisija usvojila u januaru 2015. godine, obezbeđuje bespovratna sredstva za srpske poljoprivrednike u visini od oko 230 miliona evra. Sredstva su namenjena unapređenju konkurentnosti poljoprivrednih i prerađivačkih kapaciteta i unapređenju bezbednosti hrane u Srbiji, a sve u cilju usaglašavanja poljoprivrede Srbije sa standardima Evropske unije. Sva sredstva se troše po principu n+3, tako da sredstva iz jedne godine mogu da se troše u trogodišnjem periodu.

Prema najavama, primena IPARD programa treba da počne na jesen 2017. godine, odmah nakon pripreme javnog sektora za sprovođenje programa. Program se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Uprave za agrarna plaćanja.
Sektori za investiranje su sektor mleka, mesa, voća i povrća i ratarstva. Mere će podržati investicije u izgradnju i/ ili u rekonstrukciju objekata, kao i nabavku nove mehanizacije, opreme i novih tehnologija.

U 2017 godini se očekuje da će biti aktuelni pozivi za sledeće mere:
MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, sa ukupnim budžetom od oko 10 miliona evra, od čega je 20% sredstava je namenjeno kupovini traktora. Minimalni i maksimalni iznos podsticaja po sektorima je sledeći:
Za voće, povrće i ostale useve:
min. 5.000 €, maks. 700.000 €;
Za sektor mleka, mesa, useva i industrijskog bilja:
min. 5.000€, maks 1.000.000 €.
Korisnik može dobiti podršku od maksimalno 1,5 miliona evra u toku programskog perioda 2014-2020 godina.
MERA 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketina poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, sa ukupnim budžetom od oko 8 miliona evra. Minimalni i maksimalni iznos podsticaja po sektorima je sledeći:
Prerada mleka (min 10.000 €; maks 2.000 .000 €);
Prerada mesa (min 20.000 €; maks 1 000 000 €);
Prerada voća i povrća (min 10.000 €; maks 1 000.000 €).

Korisnik ne može da primi više od 2 miliona evra podsticaja u periodu 2014-2020.
Visina podsticaja je definisana za svaku meru a okvirno se kreće od 50 do 70% od vrednosti investicije. Podsticaji se daju po principu refundacije tj. korisnik prvo
treba da investira i realizuje investiciju pa nakon toga dobija novac (prema prethodno potpisanom ugovoru sa Upravom za agrarna plaćanja).

Krajnji korisnici su registrovana poljoprivredna gazdinstva, bilo da su fizička ili pravna lica (zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća), sposobna za sprovođenje i finansiranje investicije.

Svi oni koji nisu obuhvaćeni IPARD programom će moći da koriste domaća sredstva podrške kao i do sada, u nadi da će brzo dostići minimalnu proizvodnju neophodnu da postanu IPARD korisnici.

Pogledajte prilog ONLINE TELEVIZIJE

Dodaj komentar