fbpx

PREDIZBORNI MARKETING

Politika

Izlaže se na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Zaječara

gradska uprava

PREDIZBORNI MARKETING

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“ br. 104/09 i 99/11), tač. 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“ br. 15/12 i 88/18) i Odluke o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine Grada Zaječara (“Sl. glasnik RS” broj 8/2021), Gradska uprava grada Zaječara izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Zaječara.

Predsednik Skupštine Republike Srbije, doneo je 05. februara 2021. godine Odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Zaječara, za 28. mart 2021. godine.

Deo Jedinstvenog boračkog spiska za teritoriju grada Zaječara biće izložen u zgradi Skupštine grada Zaječara, ul. Trg oslobođenja br. 1 u kancelariji broj 60 (zgrada u dvorištu). Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 15,30 časova i subotom od 9 do 13 časova.

Posebno se pozivaju lica koja će do 28. marta 2021. godine steći punoletstvo, da izvrše uvid u birački spisak i traže upis, uz prilaganje potrebnih dokaza.

Svaki građanin može podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili nema biračko pravo na području lokalne samouprave u kojoj je upisan u birački spisak, ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan. Zahtevi za promene u biračkom spisku podnose se Odeljenju za opšte, zajedničke i normativno-pravne poslove Gradske uprave Zaječar, nadležnom za vođenje biračkog spiska, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za izmenu biračkog spiska ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Birački spisak će biti zaključen 12. marta 2021. godine. Do zaključenja biračkog spiska, po zahtevima za donošenje rešenja o promeni u biračkom spisku odlučuje Gradska uprava Zaječar.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak.

Posle zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora, rešenja po zahtevima za promene u biračkom spisku donosi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške Gradske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Oglas izložiti na oglasnim tablama: Gradske uprave Zaječar, mesnih zajednica u gradu i mesnih kancelarija u naseljenim mestima na teritoriji grada Zaječara, na vidnim mestima i objaviti putem sredstava javnog informisanja.

Izvor: zajecar.info

Dodaj komentar