PR tekstovi

Dr Rade Kostić: Terapija hiperbaričnom oksigenacijom (VIDEO)

Hiperbarična medicina je specifična medicinska disciplina koja proučava i u praksi primenjuje povoljne terapijske efekte kiseonika pod povišenim pritiskom i atmosfere povišenog pritiska uopšte.

hiperbaricna-komora-2

Pacijenti u Srbiji mogu da se leče u četiri centra za hiperbaričnu medicinu, među kojima je i Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad„.

gam-naslovna

Direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gamzigrad“ Dr Rade Kostić predstavio je  terapiju hiperbaričnom oksigenacijom i govori o značaju 100% kiseonika u terapiji.

hiperbaricna-komora-dr-kostic-3

„100% kiseonik, kiseonik pod pritiskom, koji primenjujemo u komorama, podrazumeva da je pacijent u 100% kiseoniku, tako da udiše taj kiseonik, koji direktno deluje, ako postoje aneorobne mikroorganizme, kao što je slučaj kod gangrene“, rekao je Direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gamzigrad“ dr Rade Kostić i dodao:

„Značaj 100% kiseonika u terapiji je jednostavan. Prvo iz vazduha svakoj ćeliji je potreban kiseonik. Kiseonik iz vazduha hemijski putem ,vezuje se za hemoglobin, eritrocite, i putem krvotoka dolazi do svake ćelije“.

hiperbaricna-komora-3

Direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gamzigrad“ dr Rade Kostić objasnio je i prednosti terapije 100% kiseonikom.

„Prednost 100% kiseonika pod pritiskom je taj, što se ovde pored hemijskog puta vezivanja za eritrocite, kiseonik pod pritiskom  rastvara se u plazmi, tako da cela krvna plazma, postaje nosioc kiseonika. Svaka ćelija bude okupana kiseonikom, a ona svojom selektivnom membranom uzima kiseonik koliko joj je potrebno“, istakao je dr Rade Kostić.

„Jednomestna hiperbarična komora postoji samo još u Zemunu, i kod nas. Pacijent je u 100% kiseoniku koji udiše, a pored toga kiseonikom se bombarduju rane, sepse, gangrene, ako postoje“, rekao je dr Rade Kostić.

hiperbaricna-komora-4

Pored jednomestnih hiperbaričnih komora, postoje i višemestne komore, ali za sada u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Gamzigrad“ postoje samo jednomestne.

Jednomestne hiperbarične komore namenjene su lečenju jedne osobe u ležećem, poluležećem ili sedećem položaju. Sastoje se od tela komore u kojoj se bolesnik izlaže HBO i prateće opreme (kiseoničke instalacije, komandnog pulta, monitoringa za praćenje vitalnih parametara bolesnika i fizičkih parametara sredine u komori i barosali).

Unutrašnju sredinu komore čini 100% kiseonik pod povišenim pritiskom, koji udiše bolesnik, i istovremeno se „kupa“ u njemu. U toku lečenja u ovim komorama lekar je izvan komore a sa bolesnikom kontaktira vizuelno preko staklenih površina i interfona.

hiperbaricna-komora-dr-kostic-2

Za razliku od višemestnih komora ovde je lekar posvećen i vodi brigu samo o jednom bolesniku a pritisak kiseonika i drugi parametri (režimi rada komore) podešavaju se samo njemu. U ovim komorama lečenje se obavlja na maksimalnom (apsolutnom) pritisku sredine do 3 bar-a.

Dodaj komentar