Društvo

Do novog traktora uz pomoć države

Raspisivanjem javnog poziva za nabavku novog traktora, početkom 2020. godine, poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost da uz pomoć podsticajnih sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obnove dotrajalu mehanizaciju. Nabavka novog traktora do sada je bila subvencionisana jedino preko IPARD fonda, a sada i preko takozvanih nacionalnih mera.

Prema rečima Saše Stamenkovića, diplomiranog inženjera poljoprivrede za ekonomiku PSSS „Agroznanje“ Zaječar, ,mali i srednji proizvođači mogu da obave nabavku novog traktora snage do 60 kilovata ili 80,46 konjskih snaga sa standardnim delovima, uređajima i opremom, uključujući pripadajuću i traktorsku kabinu.

„Traktori koji će se koristiti u biljnoj i stočarskoj proizvodnji treba da budu proizvedeni ili sklopljeni u Republici Srbiji. Ovaj uslov, za sada ispunjavaju četiri proizvođača: indijski Solis i Tafe, beloruski Belarus, kao i kineski Yto“, istakao je Stamenković.

Pravo na podsticaje u visini od 50% vrednosti traktora bez poreza na dodatu vrednost mogu ostvariti porodična poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge. Proizvođači na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi mogu ostvariti podsticaje u iznosu od 65 % vrednosti traktora bez PDV-a.

„Najviši ukupni iznos podsticaja koji proizvođači mogu ostvariti u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara. Pored opštih uslova da bi aplicirali za povraćaj sredstava, proizvođači u Registru poljoprivrednih gazdinstava moraju imati upisano, ukoliko se bave biljnom proizvodnjom, najviše do 50 ari povrća, voća i cveća u plastenicima ili staklenicima, do 2 ha jagodičastog voća, ili do 5 ha ostalog voća na otvorenom, kao i do 2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino. Povrtari sa najviše 3 ha povrća, proizvođači cveća sa površinama od 10 ari do 50 hektara na otvorenom polju mogu da podnesu zahtev za ostvarivanje podsticaja. Isto važi za proizvođače  aromatičnog i lekovitog bilja sa površinama do 50 ha, odnosno ratare sa površinama do 2 pod ha žitaricama, industrijskim i krmnim biljem“, rekao je Stamenković.

Stočari u zavisnosti od proizvodnje koju obavljaju, podeljeni su u određene kategorije.

„Do najviše 19 mlečnih krava, odnosno ako imaju ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, do najviše 19 goveda, 149 ovaca ili koza, najviše 29 krmača, odnosno 99 tovnih svinja po turnusu. Ukoliko se bave proizvodnjom brojlera, moraju imati objekte za najviše 3.999 brojlera po turnusu, ili najviše 399 tovnih ćurki po turnusu“objašnjava Stamenković.

Proizvođači koji žele da ostvare pravo na podsticaje za nabavku novog traktora ne smeju da imaju nerealizovanih investicija za koje im je ranije odobreno pravo na podsticaje i da ih ne koriste po nekom drugom osnovu, kao što su subvencije, drugi podsticaji, ili donacije. Takođe, ne sme biti nikakvih dugovanja prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i moraju biti izmirene poreske obaveze prema republici i lokalnoj samoupravi.

„Proizvođači su dužni da namenski koriste, ne otuđuju, odnosno ne omogućavaju drugim licima korišćenje traktora u roku od pet godina od dana nabavke. Takođe u obavezi su da se pridržavaju i drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju“.

Krajnji rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novog traktora je 29. maj 2020. godine.

Dodaj komentar