Društvo Srbija

Upis u Vinogradarski registar

FOTO: Pixabay.com

Oblast vinogradarstva spada u najuređenije i najusklađenije sektore poljoprivrede, ako se posmatraju propisi naše zemlje i Evropske unije. Srbija je, potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, preuzela i obaveze usklađivanja zakona i propisa sa aktima Unije. Tako je formiran Vinogradarski registar, a samim tim i obaveza evidentiranja proizvođača, odnosno upisa u registar.

Proizvođači grožđa od tada imaju pravo i obavezu upisa u registar ukoliko poseduju zasade vinove loze veće od 10 ari. Registar sadrži podatke o proizvođaču grožđa, zatim podatke o vinogradarskim parcelama, kao i podatke o godišnjoj proizvodnji grožđa.

Upis u vinogradarski registar vrši se na osnovu zahteva proizvođača, a koji se podnosi resornom ministarstvu. Tom prilikom se podnose ugovor o zakupu parcele ili dokument kojim se dokazuje vlasničko pravo svojine. Nakon podnetog zahteva, obavlja se uvid na samoj parceli i određuju GPS koordinate.

Zahtev, pored osnovnih podataka o zasađenim sortama, podlogama, razmaku sadnje, uzgojnih oblika i godine sadnje, sadrži i prosečne prinose parcele, da li se radi o stonim ili vinskim sortama , odnosno koje vrste vina se mogu proizvesti.

Sledeći korak je izdavanje rešenja o upisu u Vinogradarski registar od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Proizvođač nakon toga svake godine do 15. novembra treba da dostavlja podatke o proizvedenim količinama grožđa nakon berbe.  Svi podaci se upisuju u jedinstveni softer u koji proizvođači i potencijalni kupci grožđa mogu doći do potrebnih informacija.

Upisom u Vinogradarski registar proizvođač stiče pravo prodaje grožđe i drugim proizvođačima vina, kao i da registruje sopstvenu vinsku proizvodnju. Time stiče pravo da koristi subvencije države, namenjene vinogradarima. Na drugoj strani, registrovane vinarije ne mogu da otkupljuju grožđe od proizvođača koji nisu upisani u registar.

Dodaj komentar