Društvo

U Zaječaru promovisan proces životne sredine i zdravlja

foto: radiomagnum.rs

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije – RARIS u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvom zdravlja i Svetskom zdravstvenom organizacijom organizovala je danas u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj u Zaječaru skup pod nazivom ,,Proces životne sredine i zdravlja’’’. Cilj je uključivanje nadležnih državnih organa, institucija i zainteresovane javnosti u proces životne sredine i zdravlja, aktivnostima koje su sprovedene u Srbiji od momenta potpisivanja Parmske Deklaracije, kao i uloga lokalnih institucija i organa u daljem procesu. Skup je otvorio Vladan Jeremić, direktor RARIS-a.

Predstavnici različitih sektora Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Ministarstva zdravlja su EU proces predstavili integrisanim prezentacijama koje se odnose na ciljeve Deklaracije. U skladu sa tim, učesnicima skupa su se obratili predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva zdravlja, Nacionalni koordinatori za oblast životne sredine i protokol o vodi i zdravlju, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine i predstavnici Instituta medicine rada.
Učesnici su govorili o procesu životne sredine i zdravlja i uključivanje lokalnih organa vlasti i institucija u proces, o procesu životne sredine i zdravlja u Srbiji – obavezama i mogućnostima, pristupu zdravstveno ispravnoj vodi za piće i adekvatnim sanitarnim uslovima za svako dete, monitoringu i oceni kvaliteta vazduha u Srbiji, analizi uticaja promene klime na zdravlje ljudi u Srbiji, upravljanju rizicima od hemikalija, štetnim efektima azbesta na zdravlje, a na kraju je bila otvorena i diskusija.

Biljana Filipović, šef odseka za međunarodnu saradnju i održivi razvoj u oblasti životne sredine iz Ministartva poljoprivrede i zaštite životne sredine je rekla da su Deklaracijom preuzete i određene mešunarodne obaveze koje Srbija mora da sprovodi.
-Partneri u procesu su Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pa smo u tom smislu sebi zadali obavezu da na lokalnom nivou promovišemo prvo proces životne sredine i zdravlja, a zatim da kroz ovaj promotivni proces i radionice koje planiramo u centralnoj i istočnoj Srbiji informišemo lokalnu javnost o značaju procesa, o njihovoj ulozi u procesu donošenja njihove uloge, rekla je Filipović.
Ona je istakla da postoje pet osnovnih ciljeva Deklaracije o životnoj sredini i zdravlju.
Prvi je obezbeđenje zdrave vode, drugi se odnosi na smanjenje aerozagađenja, treći se odnosi na procenu štetnih efekata hemikalija i azbesta na zdravlje, četvrti se odnosi na klimatske promene i peti na poboljšanje fizičke aktivnosti, takođe u službi životne sredine i boljeg zdravlja.
-Mi planiramo da na nacionalnom nivou, posle promotivnog procesa, formiramo nacionalno telo koje će imati obavezu da sačini akcioni plan životne sredine i zdravlja u Srbiji i u njemu moramo detaljnije predvideti realizaciju i rokove za ove ciljeve ponaosob. Tu postoji mnogo partnerskih institucija, jer je to ogromna oblast koja zahteva pristup. Potrebno je pored svih pomenutih ministarstava uključiti i Ministarstvo omladine i sporta, a posebno Ministarstvo prosvete, jer je program edukacije nešto na čemu moramo raditi, i mnoge druge partnerske institucije, dodala je Filipović.

2017. godine se održava šesta konferencija gde Srbija mora da prikaže svoj progres u procesu i da pokaže da je srbija zaista zemlja na pravom evropskom putu. Ona je dodala da je zadovoljna do sad postignutim obzirom na administrativne kapacitete, resurse i na finansijske. Tu je i posebna podrška svetske zdravstvene organizacije, regionalne kancelarije u Beogradu…

Biljana Jovanović Ilić, iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredineni i nacionalni koordinator za komunikaciju u procesu je istakla zadovoljstvo zbog saradnje i partnerstva sa RARIS-om.
-Ono na šta mi insistiramo to je naša delatnost sa medijima, odnosno sa nevladinim sektorom, uključujući sve referentne institucije. Proces je sam po sebi suština ljudskih prava adekvatne životne sredine, poboljšanog kvaliteta života, zdravlja i naravno mogućnosti napretka, bez kog mi ne možemo očekivati održivi razvoj niti evidentnije kvalitetniju budućnost Srbije, istakla je Jovanović.

Jedan od predavača bio je i profesor dr Petar Bulat sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.
-Ovo je jedan veoma važan skup, a o nekim temama o kojima smo ovde govorili se inače vrlo malo govori. Ja sam danas govorio o azgestu. Iako govorimo o njemu malo smo učinili i na njegovom uklanjanju. I ostale teme o kojima smo govorili smo veoma važne zato što je životna sredina malo zapostavljena u Srbiji. Na ovaj način ideju o problemu životne sredine skrenućemo pažnju na teme koje su važne iz ove oblasti. To daje mogućnost da se prenesu poruke stanovništvu. Ljudi za sada nemaju razvijenu svest o svojoj životnoj sredini. Ako se osvrnete oko sebe videćete da ljudi bacaju đubre svuda, malo se vodi računa o zdravoj vodi, relativno malo imamo preradu otpadnih voda…U Srbiji je to tema koja tek treba da se razvija, rekao je Bulat.
Na pitanje zašto je ova tema bila zapostavljena on je istakao: ,,verovatno smo imali neke druge preče teme. Životna sredina tek sada dolazi na red. Kada ste gladni onda je možda životna sredina malo manje važna, ali sada smo palo počeli da stajemo na noge pa možemo i druge životno važne teme da otvaramo za diskusiju’’.

Motivisanje lokalne i zainteresovane javnosti za proces donošenja odluka posebno je značajno za napredak u daljem sprovođenju ciljeva Deklaracije, a sve u cilju zaštite životne sredine i zdravlja u istočnoj Srbiji kao i čitavom Regionu.

Izvor: radiomagnum.rs

Dodaj komentar