Kultura

Stručni skup SEEMOSAICSV “Кonzervacija uranjajućeg sloja na mozaiku – kako ga sačuvati” u Zaječaru

U Zaječaru će se od 1. do 4. oktobra 2019. godine, održati međunarodni stručni skup pod nazivom SEEMOSAICSV “Кonzervacija uranjajućeg sloja na mozaiku – kako ga sačuvati” (SEEMOSAICSV “Conservationofmosaicbeddinglayers – howtopreserve”).

Ovo je peti po redu stručni skup koji će biti realizovan u okviru regionalnog projekta SEEMosaics: Razvijanje mreže stručnjaka za konzervaciju mozaika i promocija mozaičkog nasleđa Jugoistočne Evrope.

Projekat je iniciran kako bi se ojačala međunarodna saradnja u zaštiti i prezentaciji mozaika u Jugoistočnoj Evropi. Ovogodišnji skup predstavlja nastavak jačanja mreže stručnjaka iz oblasti konzervacije i restauracije mozaika. Кroz predavanja, izložbu postera, posete arheološkim lokalitetima Felix Romuliana i Caričin grad, doprineće se konzervaciji i prezentaciji mozaika na arheološkim lokalitetima, osvetljavanjem važnog pitanja konzervacije i očuvanja mozaika.

Glavne teme se odnose na tehnike konzervacije-restauracije mozaika na lokalitetima, korišćenje savremenih tehnologija i materijala, kao i prezentaciju mozaika konzerviranih in situ. Svoja iskustva razmeniće eminentni stručnjaci u oblasti konzervacije mozaika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Severne Makedonije, Slovenije, Crne Gore, Rumunije, Grčke, Austrije, Mađarske, Italije, Francuske, Španije i SAD.

Ovogodišnji skup se realizuje u okviru programa predsedavanja Republike Srbije Evropskom strategijom za Jadransko-jonski region (EUSAIR) i Jadransko-jonskom inicijativom.

SEEMOSAICSV stručni skup realizuje Centralni institut za konzervaciju u saradnji sa Narodnim muzejom „Zaječar“, uz podršku Centralno-evropske inicijative (CEI), Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Jonsko-jadranske inicijative – JJI, Evropske strategije za jadransko-jonski region (EUSAIR), Francuskog instituta u Srbiji iCentra kulturnih dobara.Skup su takođe podržala preduzeća Кoto, MAPEI Beograd i Röfix.

Dodaj komentar