fbpx
Društvo Izdvajamo

Štab za vanredne situacije grada Zaječara: Dozvoljeno organizovanje proslava, maturi, svadbi…

gradska uprava

Štab za vanredne situacije grada Zaječara doneo je nov Zaključak, po kom je moguć rad trgovinskih, zanatskih i ugostitеljskih objеkata, po radnom vremenu koje je bilo na snazi prе počеtka pandеmijе. Takođe, dozvoljava se organizovanje proslava (matura, svadbi, rođendana i sličnih proslava) u zatvorenom prostoru do 50% popunjenosti kapaciteta objekata u zatvorenom prostoru objekta, a na otvorenom do 500 osoba, prenosi zajecar.info.

Na osnovu člana 41. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 84/18) i člana 6. Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara“, br. 70/20), Štab za vanredne situacije grada Zaječara je na sednici održanoj 16.06.2021. godine, doneo
ZAКLJUČAК

I Počev od 16. juna 2021. dozvoljava se rad trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih objekata te se radno vreme objekata određuje prema važećoj Odluci o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti („Sl.list grada Zajeačra“ br.15/2014, 23/2014-dr.odluka, 38/2014, 12/2015, 26/2015, 27/2015 – ispr. 47/2015, 9/2017- dr.odluka, 20/2018, 22/2019 i 28/19) koja je bila na snazi pre početka pandemije.

Dozvoljava se emitovanje muzičkog programa i to u ugostiteljskim objektima na otvorenom (bašte, terase i slične prostore) do 24,00 časa radnim danima i vikendom a ugostiteljskim objektima u zatvorenom prostoru do 24,00 radnim danima a vikendom do 01,00 čas, a shodno napred navedenoj Odluci o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti.

Osoblje trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih objekata dužno je da za vreme rada nosi zaštitnu masku, dok su potrošači i gosti ugostiteljskih objekata dužni da nose zaštitnu masku prilikom uslaska i izlaska iz zatvorenog dela objekta kao i da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mera.

II Dozvoljava se organizovanje proslava (matura, svadbi, rođendana i sličnih proslava) u zatvorenom prostoru do 50% popunjenosti kapaciteta objekata u zatvorenom prostoru objekta, a na otvorenom do 500 osoba, uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.

III Dozvoljeno je prisustvo publike na sportskim utakmicama tako da u zatvorenom prostoru bude popunjeno 30% kapaciteta a na otvorenom 50% kapaciteta.

IV Ovaj Zaključak stupa na snagu odmah po donošenju.

V Za vreme važenja ovog Zaključka ne primenjuju se odredbe Naredbe Štaba za vanredne situacije grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara“, br. 63/20) koja propisuje ograničenje radnog vremena objektima iz stava I ovog Zaključka na drugačiji način.

VI Ovaj Zaključak objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Zaječara www.zajecar.info i u „Službenom listu Grada Zaječara“.

II broj: 87-37 /2021

U Zaječaru, 16.06.2021. godine

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA

Izvor: zajecar.info

Dodaj komentar