Društvo

Saveti poljoprivrednicima: Zaštita koštičavog voća

Na teritoriji  Grada Zaječara, zasadi koštičavog voća (šljiva i višnja) se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i nadmorske visine nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljak.

Na nižim nadmorskim visinama, na pojedinim lokalitetima, rezidba koštičavog voća je u toku. Poljoprivrednim proizvođačima se, u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti  lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja i drugih, preporučuje uklanjanje svih zaraženih delova biljaka nakon rezidbe, kao i sprovođenje hemijskih mera nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50 (bakar iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
  • Cuproxat (bakar iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,2-0,35% ili
  • Everest (bakar iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6%.

U cilju smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetnih insekata preporuka je da se preparatima na bazi bakra doda neki od preparata na bazi mineralnog ulja :

  • Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili
  • Nitropol S (mineralno ulje) u koncentraciji 1,3%.

U zasadima šljiva je registrovan preparat Plavo ulje koji je već gotova kombinacija mineralnog ulja i bakra i koristi se u koncentraciji 3%.

Primena bakarnih preparata kod koštičavog voća preporučuje samo pre pucanja i otvaranja pupoljaka jer u protivnom može doći do fitotoksičnosti na mladom biljnom tkivu.

Hemijski tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu u najtoplijem delu dana pri temperaturi vazduha iznad  5°C.

Pripremila: Slavica Dželatović, diplomirani inženjer zaštite bilja

Dodaj komentar