Društvo Politika

Održana 115. sednica Gradskog veća

gradska uprava

Danas je u maloj sali Gradske uprave grada Zaječara održana 115. sednica Gradskog veća, kojom je predsedavao zamenik gradonačelnika Vladimir Videnović.

Na sednici je usvojen Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2023.godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar, Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2023.godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2024. godinu Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar.

Gradski većnici su usvojili i Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove “Đulići “ Zaječar za 2023. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Predškolske ustanove “Đulići “ Zaječar za 2024. godinu, Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2023. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru, Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog Izveštaja o utrošenim sredstvima, obavezama, potraživanju i rezultatima poslovanja za 2023. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru, Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2023. godinu Narodnog muzeja „Zaječar“, Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o stanju površinskih voda na području grada Zaječara u 2023. godini, Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru, Predlog Rešenja o usvajanju Plana rada za 2024. godinu Štaba za vanredne situacije grada Zaječara za 2024. godinu, Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza u organima i službama organa grada Zaječara sa stanjem na dan 31.12.2023. godine, kao i Predlog Pravilnika o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara i Službi za internu reviziju grada Zaječara.

Izvor: zajecar.info

Dodaj komentar