fbpx
Politika

ODBORNICI SUTRA O JAVNOM ZADUŽENJU GRADA

U Zaječaru će sutra biti održana sednica Skupštine grada, a na dnevnom redu je izmena odluke o javnom zaduženju grada Zaječara, kao i Odluka o trećem dopunskom budžetu grada Zaječara za 2016. Usvajanjem ove odluke, ukupan budžet uvećava za nešto više od 315 miliona dinara.

Kako je objašnjeno na sednici Gradskog veća, najveći deo tih para predstavlja planirano kreditno zaduženje kojim bi bili refinansirani svi dosadašnji krediti, a ostalo su sopstveni prihodi korisnika budžeta i transferna sredstva iz drugih institucija.

Na dnevnom redu sutrašnje sednice je i Predlog rešenja o davanju saglasnosti JKSP Zaječar na vrednost koeficijenta i cenu toplotne energije, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o načinu pokrića gubitka JKSP Zaječar za 2015. godinu.

Takodje, pred odbornicima će se sutra naći i Predlog rešenja o usvajanju početnog likvidacionog bilansa JKP Komunalac Salaš u likvidaciji, kao i Predlog rešenja o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja JP Urbanizam Zaječar.

Na dnevnom redu sednice biće i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja JKP Zaječarparking za 2016. godinu, Rešenje o usvajanju izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove Djulići za školsku 2015/2016., kao i Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji plan rada za školsku 2016/2017. godinu.

Odbornici će sutra odlučivati i o pojediim kadrovskim promenama.

Početak sednice je u 9 sati.

Dodaj komentar