Društvo Izdvajamo Timočka krajina

Кonkurs za upis na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova.

Među 300 budućih članova vatrogasno-spasilačkih ekipa, 5 polaznika obučavaće se za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar, a 3 za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Knjaževac. Biće obučeno 7 polaznika za potrebe Vatrogasno – spasilačkog bataljona Bor, 3 polaznika za potrebe Vatrogasno – spasilačkog odeljenja Donji Milanovac, 1 polaznik za potrebe Vatrogasno – odeljenja Negotin, 1 polaznik za potrebe Vatrogasno – odeljenja Majdanpek.

Pravo učešća na konkursu imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je državljanin Republike Srbije;
2. da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;
3. da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
4. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;
5. da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
6. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;
7. da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 1. jula 2021. godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Кonkurs traje do 25. maja 2021. godine.

Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova http://www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http://www.copo.edu.rs.

 

Dodaj komentar