Društvo Timočka krajina

Kod Bora će se graditi tri naselja za oko 2.250 stanovnika – predviđeno i preseljenje sela Krivelj

Grad Bor oglasio je javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za formiranje stambenih naselja na potesu Trujkanov potok. Planska rešenja, pravila uređenja i pravila građenja utvrđena u planu detaljne regulacije odnose se na tri nova naselja (“A”, “B” i “V”) koja su predviđena za doseljavanje iz gradskog i ruralnog područja Grada Bora kao i domaćinstava iz Krivelja.

Izgradnju i opremanje novih naselja, kako se navodi u dokumentu, sporazumno će finansirati Grad Bor, Serbia Zijin Copper doo Bor i Serbia Zijin Mining doo Bor.

Prostor za izgradnju određen je u saradnji između nadležnih ministarstava i Gradske uprave Bor. Nalazi se na području katastarskih opština Šarbanovac, Zlot IV i Brestovac. Pored državnog puta DP I B- 37 i “novog zlotskog puta”. Približne je površine 19,30 km2. Od granice gradskog građevinskog područja Bora udaljen je oko 3 km.

Na lokacijama novih naselja je, prema dokumentu, moguće formirati oko 750-900 okućnica. Računajući sa prosečnom veličinom domaćinstava na području Grada Bora, nova naselja bi brojala oko 2.000-2.250 stanovnika.

Ukupna površina naselja “A” obuhvata 136,04 ha. Severni deo će, osim stanovanja, sadržati i javne sadržaje u okviru planiranog društvenog centra koji je lociran na prirodnom uzvišenju, sa ulićnom mrežom polukružnog oblika oko centra i građevinskim parcelama manjih površina (do 10 ari) za porodično stanovanje domaćinstava koja se neće baviti poljoprivredom. Stanovanje za poljoprivredna domaćinstva predviđeno je u južnom delu.

U severnom delu naselja “A” uz državni put DP I B -37 prema Boru, predviđeno je formiranje etno parka (1,28 ha), sportskih terena (2,58 ha), privredne zone (7,28 ha) i novog groblja sa kapelom (8,85ha).

Zona stanovanja može da se podeli na dve celine – severni i južni deo – koji su međusobno povezani glavnom naseljskom saobraćajnicom.

Više na sledećem linku.

ZaječarOnline/E-kapija/O.B.

Dodaj komentar