fbpx
Srbija

Jednim klikom do informacija

foto: Pixabay

Aplikacija Moja LPA (lokalna poreska administracija), kojom će svi poreski obveznici moći da izvrše centralizovani upit stanja za porez na imovinu, razvila je i objavila Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Preko mobilnog telefona omogućen je upit stanja za porez na imovinu korišćenjem korisničkog imena i lozinke. Zahtev za dodelu korisničkog imena i lozinke poreski obveznici lično mogu podneti u nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji (LPA), a ukoliko je lice obveznik u više lokalnih poreskih administracija, nalog je dovoljno otvoriti samo u jednoj.

Jednim klikom može se doći do informacija o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima. Takođe,može se podneti prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica, a mogu se izvršiti i elektronska plaćanja nastalih obaveza.

 Aplikacija Moja  Lokalna poreska administracija je besplatna i dostupna za Android i iOS korisnike.

1 komentar

Dodaj komentar