Društvo Izdvajamo Timočka krajina

Hoće li banja u Nikoličevu napokon biti uređena kako dolikuje?

Foto: Rena Sharif

Banjsko-turistički kompleks u Nikoličevu, na osnovu Plana detaljne regulacije, trebalo bi da dobije potpuno drugačiji izgled. Napušteno i godinama zaboravljeno izvorište koje datira iz 4. veka trebalo bi da osim hotela i stacionara sa terapijskim tretmanima, dobije i otvoren i zatvoren bazen sa termomineralnom vodom, akva park, spa sadržaje, ali i objekte za stanovanje.

Mali bazen u Nikoličevu, udaljen svega 2 kilometra od centra sela, a samo 7 km od Zaječara iz godine u godinu propada. Ovo Bogom dano kupalište trenutno izgleda ovako:

Međutim, kompletan banjsko-turistički kompleks uskoro bi mogao biti potpuno preuređen.

Prema rečima Dejana Rajčića, predstavnika privrednog društva kome je poverena izrada PDR banje u Nikoličevu do decembra 2019. godine trebalo bi da bude usvojen i Plan detaljne regulacije ovog zaječarskog bisera.

Dejan Rajčić / FOTO: Zaječar online

“Kompleks bi trebalo da obuhvata 3 celine: banjsko-turistički kompleks (objekti za izdavanje-stanovanje, kamping prostor), turističko-rekreativno-ugostiteljski kompleks (hoteli i stacionari sa terapisjkim tretmanima i pratećom uslužnom opremom)sportsko-rekreativni kompleks (otvoreni i zatvoreni bazeni, tereni za sport, akva park…).

Naša ideja je da na prostoru banje u Nikoličevu ne bude izgrađen 1 megalomanski hotel, već nekoliko manjih u ambijentalnom etno-stilu, prepoznatljivom za taj kraj”, rekao je Rajčić za portal “Zaječar online”.

Neophodna kompletna rekonstrukcija puta od Zaječara do Nikoličeva

Foto: Rena Sharif

Kako je banja u Nikoličevu smeštena na glavnom tranzitnom pravcu kroz Timočku krajinu, predstavlja jednog od glavnih nosioca turističke ponude grada.

U elaboratu ranog uvida u Plan detaljne regulacije kompleksa “Nikoličevo” navodi se da će prilikom rekonstrukcije sa južne strane kompleksa biti osposobljen opštinski put, koji će centar Zaječara povezati sa banjom, a sa severne strane biće rekonstruisan i pristup do državnog puta IB reda br. 37.

Rajčić ističe da Grad Zaječar u planu budžeta za narednu, 2020. godinu mora da uvrsti i rekonstrukciju kompletnog puta od Zaječara do Nikoličeva.

” Planom detaljne regulacije kompleksa predviđena je rekunstrukcija samo dela puta u dužini od jednog kilometra.

Međutim, ostatak od nekoliko kilometara do Zaječara moraće da se finansira od strane lokalne samouprave, pa bi prilikom izrade programa budžeta grada za 2020. godinu bilo poželjno uvrstiti i tu stavku.

Biće ružno da u jednom delu put bude širok 6 metara sa dve saobraćajne trake, a da se onda suzi na mali i neugledan put prema Zaječaru”, napomenuo je Rajčić.

Problem prilikom početka rekonstrukcije kompleksa u Nikoličevu, prema rečima Rajčića, biće i po pitanju struje, vode, ali i kanalizacije. 

On navodi da visoko-naponski vod Elektroprivrede Srbije trenutno ima samo jednostrano napajanje do sela Nikoličeva, pa usled grmljavine i loših vremenskih uslova dolazi do nestanka struje.

Nakon jučerašnjeg sastanka održanog u Gradskoj upravi Zaječar vezanog za rani uvid u PDR Banjsko-turističkog kompleksa “Nikoličevo” predloženo je, prema rečima Rajčića, da se na potezu od Zaječara do banje izgradi novi eletrični vod dužine do 3 kilometara.

” Pomenuti vod povezao bi grad sa banjom, a prema preliminarnim procenama vrednost radova bila bi oko 10 miliona. Samo je sada problem ko će to da plati. Možda bi i EPS trebalo da pomenute radove uvrsti u svoj godišnji program rada, koji će može biti finansiran i iz budžeta Vlade Republike Srbije”, istakao je Rajčić.

Po svemu sudeći, na pomenutom kompleksu jedino su adekvatno obezbeđenje telekomunikacione veze, pa se kompaniji “Telekom” samo treba dostaviti okviran broj korisnika.

U banji Nikoličevo nema vodovodne i kanalizacione mreže

Dejan rajčić, predstavnik privrednog društva kome je poverena izrada Plana detaljne regulacije banje “Nikoličevo” napominje pomenuto područje nije u potpunosti priključeno na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
Zato bi prema njegovim rečima bilo neophodno ugraditi novu vodovodnu cev sa pritiskom od oko 3 bara, kako bi u pomenutom kompleksu bila obezbeđena tehnička i voda za piće.

” Kanalizaciona mreža na području banje takođe ne postoji. Zato bi morao da bude izgrađen jedan kolektor sa prečišćivačem vode na kraju, koji bi bio dovoljan za oko 3000 korisnika. Ta voda bi se prerađivala i kao voda drugog stepena kvaliteta izlivala bi se u Nikoličevsku reku”, predložio je Rajčić.

Cilj samog Plana detaljne regulacije je da se uredi banjsko- turistički kompleks u koji od 2015. godine nije uloženo ni dinara. Nakon uređenja, očekuje se intenzivnija stambena izgradnja i privlačenje novih žitelja, što bi dovelo do razvoja naselja, podizanje kvaliteta života stanovnika tog dela Istočne Srbije i zaustavljanje negativnih demografskih tokova.

Rajčić kaže da i lovačka udruženja, zbog dobre lokacije i buduće opremljenosti prostora uveliko razmišljaju da na prostoru Nikoličeva izgrade i lovački kompleks, koji bi bio raritet, jer od Požarevca do Niša takvih kompleksa nema.

1 komentar

Dodaj komentar