fbpx
Društvo

Gradska uprava u Zaječaru počela sa odobravanjem zauzeća javne površine za prodaju osmomartovskog programa

Grad Zaječar pozvao je sve zainteresovane da se prijave radi odobrenja privremenog zauzeća javne površine na Trgu oslobođenja, od Osnovnog suda prema Narodnom muzeju, od 6. do 8. marta, radi postavljanja osam šatora u površini od 9m2 za izlaganje i prodaju isključivo prikladne robe povodom 8. marta.

Zahteve za zauzeće javne površine radi korišćenja šatora mogu da podnesu sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani za obavljanje određene delatnosti. Rok za podnošenje zahteva je 26. februar.

Zauzeće javnih površina Gradska uprava odobravaće po osnovu podnetih zahteva na obrascu koji se mogu dobiti u informativno-uslužnom centru grada Zaječara, uz obavezu plaćanja početnog iznosa naknade od 50,00 dinara po 1m2  dnevno, lokalne komunalne takse od 150,00 dinara po 1m2 dnevno i naknade za korišćenje šatora u iznosu od 2.736,00 dinara, za ceo period zauzeća.

U slučaju da se za zauzeće javne površine javi više zainteresovanih lica, odobrenje će se izdati podnosiocu zahteva koji na javnoj licitaciji ponudi najveću naknadu po 1m2 zauzete površine u odnosu na početni iznos naknade iz tačke 1.

Javna licitacija će se održati 1. marta, u maloj sali Skupštine grada Zaječara, sa početkom u 12 časova.

Izvor: radiomagnum.rs

Dodaj komentar