fbpx
Servisne informacije

Voda sa česme u naselju Kraljevica nije za piće

Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ iz Zaječara obaveštava da voda  sa arteske česme u naselju Kraljevica nije za piće i odstupa od pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode.

Voda sa arteske česme u naselju Kraljevica ne preporučuje se za piće zbog neodgovarajućih vrednosti ispitivanih parametara prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće i zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa, tvrde iz zaječarskog vodovoda.

” U toku su ponovna ispitivanja uzoraka vode sa tri lokacije na arteskoj česmi Avnoj. Analiziraće se voda na bušotini, šahti i samoj slavini na kojoj će se nakon toga ustanoviti, da li je do prodora bakterija došlo u geološkoj sredini ili je kontaminacija nastala usled neadekvatnog korišćenja sa slavine česme”, kažu u JKP “Vodovod” Zaječar.

Radnici vodovoda su proverili cevovod od bušotine do česme i nisu ustanovili prekide u mreži ili ovorenost bušotine koji bi eventualno prouzrokovali kontaminaciju izvorišta u neposrednoj zoni oko hidrograđevinskog objekta, odnosno česme Avnoj,  obaveštavaju nadležni iz JKP “Vodovod” Zaječar.

Dodaj komentar