fbpx
Društvo Izdvajamo

U Zaječaru završena obuka za lične pratioce dece sa smetnjama u razvoju

Društvo obolelih od cerebralne i dečije paralize Zaječar održalo je obuku za ličnog pratioca dece sa smetnjama u razvoju „Korak po korak“. Obuku je prošlo 30 osoba iz Zaječara, stručnjaka i pratioca.

Prema rečima Ivana Simića, sekretara Društva obolelih od cerebralne i dečije paralize Zaječar, cilj obuke je osposobljavanje učesnika za pružanje usluge lični pratilac deteta zasnovane na postavkama socio-inkluzivnog modela.

„Obuku je prošlo 30 osoba iz Zaječara, stručnjaka i pratioca, a sa ciljem razvoja veština i usvajanje znanja za rad sa decom i mladima sa svim vrstama smetnji i invaliditeta, te da budu obučeni da prepoznaju različite vrste smetnji u razvoju i njima prilagode stepen potrebne podrške“, rekao je Simić.

Lični pratilac deteta je osoba koja ide sa detetom, pomaže mu u savladavanju nastavnog programada bi to dete moglo nesmetano da se obrazuje a kasnije i zaposli i postane koristan član društva.

„Svaka osoba sa invaliditetom kao i članovi njihovih porodica svakodnevno se susreću sa raznim problemima. Veoma značajna socijalna usluga je lični pratilac deteta sa invaliditetom. Naše udruženje ima 10 članova koji pohadjaju školu i to nam je uvek bio problem i proteklih godina koji smo rešavali preko javnih radova“, istakao je Simić.

Obuka je realizovana od 15. do 17. novembra, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Zaječar, Nacionalnom službom za zapošljavanje, srodnim udruženjima, a podržana je od strane Grada Zaječara.

Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu ima 136 članova u Timočkoj krajini, od kojih je oko 70% dece. U Zaječaru ima 106 aktivnih članova i 30-ak evidentiranih. Saradjuju sa udruženjima iz zemlje kao i sa mnogim iz Bugarske i iz celog regiona.

Dodaj komentar